Оскільки деякі армініани більш благочестиві, ніж деякі кальвіністи, а деякі кальвіністи більш благочестиві, ніж деякі армініани, то як справжнє пізнання Бога пов'язано з благочестям?

Кращі представники обох груп в минулому захоплювалися благочестям представників іншої групи. Уайтфільд - кальвініст, говорив про Уеслі - армініаніна: «Я думаю, що пан Уеслі неправий в деяких питаннях; але все ж я вважаю, що ... пан Уеслі і інші, з якими ми не в усьому згодні, засяють у славі».

Але, на жаль, в наш час, на відміну від часів Уайтфільда і Уеслі, багато хто з цього роблять висновок, що істинність і повнота пізнання Бога не так важливі, оскільки не помітно, щоб це мало вирішальне значення для практичного благочестя. Хто знає, що говорить Біблія, той буде захищений від цієї помилки.
Павло зазначає зв'язок знання і вчинків, щоб показати сильний вплив знання на практичне життя. Чотирнадцять разів Павло посилається на те, що наша гріховна поведінка була б іншою, якби ми знали істину краще. наприклад:

Утікайте від розпусти ... Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм що живе в вас Святого Духа ...? (1 Коринтян 6: 18-19).

Щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. (1 Солунян 4: 4-5).


Будь-яке благочестя походить від істини, тобто від Бога при Його істинному пізнанні. Істина, яку знають розумом і люблять серцем, - ось чим Бог викликає всяке благочестя. «І пізнаєте правду, і правда визволить вас» (Івана 8:32).


Коли більш благочестива людина поряд з істинними знаннями про Бога має деякі помилки, то не за допомогою помилок Бог викликає в ньому благочестя.
І коли менш благочестива людина поряд з помилками про Бога має деякі справжні знання, то не за допомогою істинних знань гріх виробляє в ньому нечестя.
Є різні причини, за якими людина з більш правильним уявленням про Бога може бути менш побожнрю, а людина з менш правильним уявленням про Бога може бути більш побожною:

1. Людина з менш правильним уявленням про Бога через більшої слухняності, все ж, може бути під більшим впливом меншої частки істини, якою володіє, а людина з більшим пізнанням істини через меншу слухняності може бути під меншим впливом цієї істини. Дух Святий завжди використовує істину як інструмент Свого освячуючого впливу, але Він не завжди робить це пропорційно кількості істини в розумі людини.
Відкрита нам Божа воля полягає в тому, щоб ми зростали в пізнанні Христа (2 Петра 3:18), тому що тільки таким способом Дух може зробити нашу святість явним плодом нашого пізнання Христа, щоб Христос був прославлений більш явно (Івана 16:14) . Але Дух вільний зробити так, що менше пізнання істини зробить більше святості, щоб такі великі пізнання не надимається.

2. Двоє людей з абсолютно різними рисами характеру і минулим можуть зустрічати більше або менше перешкод в процесі освячення. Отже, у зустрічаючого менше перешкод може бути більше благочестя у відповідь на меншу істину, а у зустрічаючого більше перешкод може бути більше труднощів з цим, хоча пізнання істини у нього більше.

3. Людина, що знає більше істини, може відставати в благочесті через перешкоди, що виникають між істиною в розумі і у відповідь реакції серця на цю істину. До числа таких перешкод може ставитися слабка пам'ять; неуважність; нездатність зрозуміти, як ця істина повинна впливати на спосіб життя; розумові розлади (незначні або серйозні), які порушують зв'язок між думками і рішеннями; слабке або невірне розуміння того, як відбувається освячення; прихований опір в серці, який захований під вуаллю правовірності.


Тому будемо смирятися. Існують настільки спотворені помилками уявлення про Бога, що Бог в них вже не є істинним Богом. Тому наскільки правдиві наші переконання - нескінченно важливо. Але при цьому немає гарантії, що правильне знання завжди призводить до правильного життя. Благочестя полягає не тільки в правильних уявленнях про Бога. Сподіватися на Нього і любити Його, маючи ці уявлення - ось що нескінченно важливо.

осподи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов.

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали.

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную.

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя!

Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению.

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем "внизу".

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.

Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.

Научи меня искусству маленьких шагов".

1. Итак, мы узнали, насколько абсолютно мы зависимы от Бога в этом важном вопросе вечного спасения наших душ.

Мы зависимы не только от Его мудрости, для того чтобы выбрать правильный путь, ведущий к цели, от Его силы для совершения этого пути, но в этом вопросе мы зависимы от Его воли и желания. Мы зависим от суверенной воли Божией во всем, что относится к этому: от основания - до самого верха. Суверенным желанием Бога было предусмотреть путь для спасения человечества, и дать нам Иисуса Христа, Его Единородного Сына, чтобы Он стал нашим Спасителем. Почему Он призрел на нас, и послал Спасителя к нам, а не к падшим ангелам? Таково было суверенное желание Бога. Его же суверенной воле было угодно определить и средства для спасения. То, что Он дал нам Библию и религиозные законы - является проявлением Его суверенной благодати. То, что Он дает все эти средства нам, а не другим, что Он дает нам пробуждающее влияние Своего Духа, наделяя спасающей благодатью - все это происходит по Его суверенной воле. Когда Он говорит: «Да будет свет в душе такого-то», - это слово обладает безграничной силой и суверенной благодатью.

2. Будем же с величайшим смирением чтить величественную и абсолютную суверенность Бога.

Как мы только что видели, суверенность Божия над таким наивысшим творением, как души людей, касаясь каждого аспекта их жизни, и дaже их вечного спасения, является важным атрибутом Божественного Естества. Безграничное величие Божие и Его верховенство над нами не проявляется ни в чем другом более, нежели в Его суверенности. Писание говорит о ней, что она составляет большую часть Его славы. «Видите ныне, [видите,] что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Второзаконие 32:39). «Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет» (Псалтирь 113:11). « По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего , Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?» (Даниил 4:31,32). Наш Господь Иисус Христос превозносил и восхвалял Отца за проявление Им суверенности в спасении людей: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Матфея 11:25,26). Поэтому, поклоняясь, воздадим Богу славу за Его суверенность, ибо Его суверенная воля управляет всем, делая нас ничтожными в сравнении с Ним. Владычество и суверенность требуют от подвластных смиренного почтения и чести. Абсолютная, всеобщая и безграничная суверенность Бога требует, чтобы мы чтили Его со всяким смирением и почтением. Невозможно перестараться в почтении и смирении перед этим Существом, Которое по Своей воле может распоряжаться нами вовек.

3. Те, кто спасен, должны относить это только на счет суверенной благодати, воздавая всю хвалу Тому, Кто делает различие между ними и другими.

Благочестие не может быть предметом похвальбы, но хвалясь, мы должны хвалиться Господом (1 Коринфянам 1:29-31). Такая хвала никоим образом, и ни в коей мере не будет приписывать благочестие, безопасное и счастливое состояние никакому природному различию между собой и другими людьми, и никакой собственной силе или праведности. Тем, кто хвалится Господом нет нужды превозносить себя хотя бы в малейшей степени; но Бог - Единственный, Кого они прославляют и превозносят. Спасенные должны превозносить Бога Отца, Который избрал их во Христе, возлюбил их, и дал им спасение еще до того, как они родились, и даже прежде создания мира. Если бы они захотели узнать, почему Бог возлюбил их, и избрал их вместо других, - если они полагают, что смогут найти какую - нибудь причину вне Бога - они заблуждаются. Они должны превозносить Бога-Сына , Который носил их имена в Своем сердце, Который придя в этот мир, был распят, и единственно в Котором они имеют праведность и силу. Они должны превозносить Бога - Духа Святого , Который по суверенной благодати призвал их из тьмы в чудный Свой свет; Который посредством Своего непосредственного и свободного действия, привел их к пониманию зла и опасности греха, и спас их от самоправедности, открыв их глаза к тому, чтобы они увидели славу Божию, и богатство премудрости Божией во Христе Иисусе; Который освятил их, и сделал новым творением. Когда они слышат о нечестии других, или встречаются со злыми людьми - им должно думать о том, какими злыми они были когда-то, и как они раздражали Бога, заслуживая того, чтобы быть оставленными Им на наказание и погибель во грехе, и что только суверенная благодать совершила перемены в их жизни . Народ Божий имеет больше причин для благодарности, больше причин для того, чтобы любить Бога, по Своему суверенному желанию ниспославшего ему столь великую и несказанную милость.

4. Отсюда мы узнаем причину, по которой мы должны чтить благодать Божию, ибо Он снизошел до того, чтобы соединиться с нами посредством завета.

Что Он, по природе и власти Своей будучи выше нас, будучи нашим абсолютным Господином, Который властен распоряжаться нами так, как Ему угодно, при этом не имея перед нами никаких обязательств, - Он (как это и было) оставил Свою абсолютную свободу, и на время перестал быть суверенным в Своем произволении относительно верующих, чтобы, когда они уверуют во Христа, соединиться с ними и дать им утешение с избытком. Для того, чтобы они могли воспользоваться спасением суверенного Властелина, которое посредством Христа они могут востребовать, как должное. И отказ в этом означал бы умаление славы Божиих атрибутов; это противоречило бы Его справедливости и верности. О какое чудное снисхождение, чтобы такая Личность, таким образом вступила в завет с нами, земными червями - для того, чтобы дать нам утешение! Он связал Себя Своим Словом, Своим обетованием. Однако этого Ему показалось мало, и для того, чтобы нам иметь еще большее утешение, Он связал Себя клятвою (см. Евреям 6:13 и далее). Поэтому, будем трудиться над тем, чтобы покориться владычеству Божию. Он хочет, чтобы Его суверенность была признаваема нами, даже в таком великом деле, которое столь близко нам, и без конца не дает нам покоя - деле нашего вечного спасения. Этот вопрос является камнем преткновения, на который многие, упавши, разбились. И если мы отважимся спорить с Богом относительно Его суверенности - это станет нашей вечной погибелью. Для нас абсолютно необходимо покориться Богу, как нашему полному Властелину, Который властвует над нашими душами. Мы должны Ему покориться, как Тому, Кто милует тех, кого Ему угодно миловать, и ожесточает тех, кого Ему угодно ожесточить.

5. Эта доктрина может помочь нам уберечь тех, кто ищет спасения от двух противоположностей: самонадеянности и разочарованности.

Потакая своим грехам, не уповайте на милость Божию. Многие слышали, что милость Божия безгранична, и поэтому полагают, что если они отложат поиск спасения в настоящем, и подумают об этом позже - Бог все равно дарует им Свою благодать. Однако задумайтесь над тем, что хотя Божия благодать и достаточна, Он также и Суверенен, и по Своей воле Сам определит, спасти вас, или нет. И если вы не воспользуетесь спасением сейчас - спасение потом будет не в вашей власти. Но все будет так, как будет угодно суверенному Богу, дать его вам, или нет. Поэтому, принимая во внимание то, что в этом деле вы абсолютно зависимы от Бога, для вас лучше всего будет последовать Его указанию в поиске спасения, внемля Его голосу, который говорит: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших».

Берегитесь также и разочарования. Бегите от мыслей, повергающих в отчаяние, говорящих вам, что вы - великий грешник, столь долго упорствовавший в грехе, отступавший и противившийся Духу Святому. Помните то, что каким бы ни был ваш случай, каким бы великим грешником вы ни были - если вы не совершили греха против Духа Святого - Бог может проявить Свою милость к вам без малейшего ущерба для чести Своей святости, против которой вы согрешили; или для чести Его величия, которую вы оскорбили; или для чести Его справедливости, которую вы сделали своим врагом; или для чести Его истины или любого из Его атрибутов. Каким бы грешником вы ни были - Бог, если Ему угодно, может величайшим образом прославить Себя в вашем спасении.

Наш Господь не только избрал Писание как оружие и сделал очевидным его действие, но и показал нам, как им пользоваться.

Как мы должны относиться к тому, что написано в Библии? Прежде всего, с глубоким почтением. Пусть всякое Слово, высказанное Богом, независимо от того закон это или Евангелие, повеление или обетование, будет восприниматься вами, как написанное лично для вас. Никогда не пытайтесь уклониться от его действия. Не старайтесь истолковывать его так, чтобы отнести это Слово к другому. Пусть Бог говорит к вам через эту Книгу так же, будто Он вновь сошел на гору Синай и дает слышать Свой громовой голос. При чтении Библии я всегда молюсь так: "Господи, пусть эти слова войдут в мою душу. Ты Сам оживотвори их, сделай их сильными и свежими в моем сердце". Haш Господь Сам глубоко осознавал силу Слова. "Нет,– сказал Он,– Я не буду повелевать камням, чтобы они сделались хлебами, Я уповаю на Бога, Который может поддержать Меня и без хлеба. Я не желаю бросаться вниз с крыла храма, Я не хочу искушать Господа Бога Моего. Я не буду поклоняться дьяволу, потому что Господь Один есть Бог". Христос имел святое почтение к Слову Божьему, и оно стало для Него силой. Пренебрегать Писанием -значит лишать себя его зашиты. Я прошу вас: почитайте его и с благоговейным благодарением взирайте на Бога, Который дал нам его.


Пусть Писание будет у вас всегда наготове. У Господа Иисуса Христа ответ: "Написано" был готов тотчас, как только сатана напал на Него. Быстрый счетовод очень ценен на предприятии, а христианин, убежденный в Библии и знающий ее, очень полезен в доме Божьем. Вы должны иметь слова Писания в своем сердце. Хорошо заучивать места Писания наизусть. Христианин, цитируя слова Писания, должен так же мало ошибаться, как филолог, цитирующий Вергилия или Гомера. Наш Господь знал Писание так хорошо, что в пустыне, в Своей победной борьбе, воспользовался словами, которые все были из одной книги Второзаконие. Он имел намного больше познаний, так как весь Ветхий Завет был в Его распоряжении, но Он держался одной книги, словно давая знать сатане, что у Него нет недостатка в боеприпасах. Если бы дьявол вздумал продолжать искушение, у Господа нашлись бы могучие резервные средства зашиты. "Написано!" – это оружейная комната с тысячью щитами.

Библия изобилует обетованиями, которые могут быть помощью для нас при всевозможных обстоятельствах. Они достаточно сильны, чтобы отбить всякого рода нападения. Братья, изучайте Слово Божье и держите его наготове во всякое время. Бессмысленно поступать с Библией так, как поступил некий глупец. Попав в шторм, он вдруг обнаружил, что забыл якорь дома. Когда к вам приближается отец лжи, имейте при себе непогрешимое Свидетельство Истины. Имейте его при себе постоянно.

Старайтесь правильно понимать значение Слова Божьего. Понимать настолько, чтобы вы легко могли распознать разницу между истиной и ее извращением. Половина всех бед в мире, а может и больше, творится не из-за явной лжи, а по причине извращения истины. Сатана тоже взял стих из Библии, урезал его, добавил к нему нечто и использовал в нападении на Христа. Но наш Господь не отвернулся от Писания из-за того, что дьявол процитировал его, но всесильным словом отразил нападки дьявола. Христос не сказал: "Так не написано, ты извратил Писание", но дал дьяволу почувствовать, что на самом деле означает написанное, и таким образом привел его в замешательство. Делайте и вы то же самое. Исследуйте Писания, находите его верное значение, обращайте внимание на контекст, овладевайте способностью различения истины. Поступая таким образом, вы научитесь избегать ошибок.

Некоторые христиане ошибочно считают, что исповедание их веры равно по силе Писанию и вполне заменит его, но этого не может быть. Библейские цитаты, вырванные из контекста, извращенные и измененные, также не являются тем, что "написано". Нужно знать и понимать ясное значение Слова. Читайте это Слово и просите помазания Духа Святого, чтобы Он изъяснил вам его, тогда вы будете сильны против дьявола.

Братья, учитесь применять Писание лично к себе. Христос, отражая нападки дьявола, немного изменил один стих: "Не искушай Господа Бога твоего". В оригинале написано: "Не искушайте Господа Бога вашего" (Втор. 6, 16). Если мы видим себя в числе тех, кому адресовано то или иное повеление, то мы обретем благословение. Учитесь использовать Писание так, чтобы все его предписания, все его обетования и учение применять к себе, так как насыщает не тот хлеб, который лежит на столе, а тот, который мы съедаем,– он дает нам силу. Если вы применили Слово к себе, то полагайтесь на него чего бы это вам ни стоило. Если отказ от одного лишь стиха Писания подвигнет вас по указанию лукавого превращать камни в хлебы, не уступайте дьяволу ни одного стиха. Если даже пренебрежение каким-либо предписанием Библии сделает вас способными летать по воздуху подобно серафимам, то все равно не пренебрегайте Писанием. Если какое-либо действие против Слова Божьего превратило бы вас в князя всего мира, не принимайте предложенных даров. Пусть каждый из вас будет человеком, верным Библии. Не нарушайте ее границы ни на дюйм.

Привлекают ли вас Лютер или Кальвин, дорожите ли вы такими людьми, как Веслей – все же держитесь Писания и одного Писания. Если ваш любимый проповедник впадет в заблуждение, молитесь, чтобы он вновь возвратился к истине, но не следуйте ему. Если бы мы или Ангел с неба стали проповедовать иное Евангелие, чем учит Библия, то, я прошу вас, не уделяйте нам никакого внимания ни на одно мгновение! Держитесь свидетельства Духа Божьего, изложенного в Книге Божьей!

Наконец, вспомните, что наш Господь во время искушения был исполнен Духа. "Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню" (Лук. 4,1). Слово Божье без действия Духа Святого не принесет вам никакой пользы. Если вы читаете книгу и ее автор будет рядом с вами, вам будет все понятно. Дух Святой снизошел, чтобы всегда оставаться с нами. Исследуйте Писание, но просите о духовном свете и живите под его влиянием. Так, исполненный Духа, Христос боролся с дьяволом. Он отразил его силой Слова Божьего, потому что Дух Божий был на Нем. Выступайте в брань с обоюдоострым мечом Слова Божьего в руках. Но прежде, чем ступить на поле сражения, просите об исполнении Духом Святым. Таким образом вы победите всех врагов и останетесь победителями. Пусть Бог благословит вас ради Иисуса Христа. Аминь.

Дмитрий Стахурский 28 февраля 2019

ИЗБЫТОК ХЛЕБА

ПРИШЕЛ В СЕБЯ

"Пришед в себя..." Эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к сознанию и действию.

Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына; видения духовной летаргии исчезли: его безумные, но увлекательные сны прошли, - он пришел в себя.

Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие.

Он был помрачен в своем разуме, принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет; он повредил своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму истинному и светлому, блудный сын пришел в себя.

Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней.

Несомненно, и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек уподобился животным.

Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном обморочном состоянии, - Господи, подними их!

Может, есть люди нравственно разложившиеся, - Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую руку на их горячий лоб и скажет им: "Хочу, очистись".

Есть, может быть, такие, которые отдали ветхой человеческой природе первое место, - пусть Тот, Кто разрушает дела дьявола, освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава!

МИЛОСЕРДИЕ - ТОЛЬКО У БОГА

Когда блудный сын пришел в себя, он понял два факта: что у отца его избыток хлеба и что он, сын его умирает от голода. Пусть эти две мысли полностью овладеют и вашим сердцем, если вы все еще не спасены, ибо это весьма важные, непреложные истины. Это не фантазия, не сновидение или бред душевно больного человека, не плод расстроенного воображения, но несомненно верно то, что в доме нашего Отца Небесного - избыток благ, в которых нуждается грешник. Нигде больше не может он найти благословение и получить прощение. У Господа же - обильное милосердие, и никто не может оспаривать эту чудную истину.

Одинаково верно и то, что без Бога грешник погибнет. Он уже теперь погибает, и погибнет навеки. Все, что есть ценного в его существовании, будет разрушено, и он сам останется как мерзость запустения: хищные птицы будут гнездиться в развалинах его погибшего существа во веки веков.

Если бы эти истины стали вполне понятны сердцам многих необращенных людей! Увы, грешники забывают, что милосердие - только у Бога, и надеются найти его где-то в другом месте. Они стараются отвергнуть унизительный факт своего безнадежного состояния и ищут какой-нибудь потайной двери для выхода. Им кажется, что они не так уж плохи, как говорится о них в Библии. Во всяком случае, если они плохи теперь, то могут исправиться потом. Увы, друзья мои, что делать с теми, которые добровольно закрывают глаза, чтобы не видеть истину, которая слишком очевидна и подавляюща? Я убедительно прошу тех из вас, которые верой приближаются к престолу Божьему, вознести молитву о том, чтобы Он посетил теперь же необращенные сердца и открыл им значение этих двух истин: у Бога обилие милосердия, вне Бога - погибель. Если грешник с таким сознанием придет к Иисусу Христу, он скоро получит свободу детей Божьих.

БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ

Сегодня мне хочется остановиться, главным образом, на первой и основной, по моему мнению, мысли блудного сына, которая заставила его сказать: "Встану, пойду к отцу моему". Не голод побудил его прийти к этому решению, а трезвая мысль: "Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом!". Полнота, обилие и даже излишек в доме отца побудили его стремиться домой.

Многие-многие души стали искать Бога, увидев и поверив, что у Него - обилие милосердия. Мне хочется каждому грешнику ясно представить обилие милосердия и благодати Божьей во Христе Иисусе, надеясь, что Господь найдет Своих сынов, что они доверятся этим словам и, услышав об изобилии хлеба в доме Отца, скажут: "Встану, пойду к Отцу".

Итак, прежде всего остановимся на том изобилии благ, которое находится в доме Отца. Что тебе теперь нужно, пробудившийся грешник? Для всякой твоей нужды есть у Бога полное и обильное удовлетворение - "хлеб в избытке". Испытай это. Сначала воззри на Отца Самого. Кто станет Его изучать, сразу увидит, что нет границ Его милосердию, нет предела Его благодати.

"Каковы природа и характер Всевышнего? Суров Он или любящ?" - спрашивал некто.

Писание отвечает на этот вопрос и говорит о Нем больше, чем только как о любящем Отце, но что Он Сам есть любовь, что Его сущность - любовь. Не то чтобы любовь пребывала в Боге, но Сам Бог - любовь. Можно ли с большей очевидностью показать, что любовь Божья бесконечна? Вы не можете измерить Бога; ваше воображение не в силах охватить все Его свойства, определить размеры Его любви, постичь ее полноту.

Помните только, что, как небо выше земли, так пути Его выше наших путей и мысли Его выше наших мыслей. Милость Его пребывает вовеки. Он прощает беззаконие и не вменяет преступления остатку наследия Своего. Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. "Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя". "До небес велика милость Твоя". "Господь весьма милосерд и сострадателен".

БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ

Если вам кажется, что одной Божественной любви мало для вашего спасения, то вспомните, что у Отца, к Которому обращается грешник, столько же мудрости, сколько и милости.

Может быть, твое положение особенно серьезно. Но Сотворивший тебя может и исцелить тебя. Сотворивший ухо разве не может избавить его от глухоты? Образовавший глаз, неужели не сумеет вернуть ему зрение, если он ослеп? Нет такого несчастья, от которого не мог бы избавить тебя Господь. Несравненная мудрость не может оказаться бессильной перед запутанностью твоей жизни.

Не может быть также недостатка могущества у Отца. Разве ты не знаешь, что сотворивший землю и простерший над ней небеса, как шатер, для обитания в нем, не имеет границ могущества Своего и предела Своей силе?

Если тебе нужно всемогущество для извлечения тебя из тинистого болота, в котором ты увяз, оно готово для твоего спасения, если ты воззовешь к Сильному для получения силы. Хотя бы тебе понадобилась сила которой были созданы миры и держатся основания Вселенной, вся эта сила будет направлена для твоего блага, если только ты с верой будешь искать милосердия от руки Божьей через Иисуса Христа. Ни одна из Его сил не будет против тебя, любовь будет царствовать во всем, и каждое свойство Божье будет содействовать твоему спасению.

БОГ ЩАДИТ ГРЕШНИКА

Когда я думаю о грехе, я не могу понять, как грешник может спастись; но когда я думаю о Боге и взираю на Его сердце, тогда я понимаю, как охотно Он прощает.

- Посмотрите на Его сердце, - говорит некто.

- Как мне это сделать?

- Разве Он не открыл вам Своего сердца? Вы спросите:

- Где и когда? Я отвечу:

- Там, на Голгофе, на кресте.

Кто занимал первое место в Божественном сердце? - Возлюбленный, Единородный Сын. И Он взял Своего Единородного Сына и пригвоздил Его ко кресту, потому что, дерзаю сказать, возлюбил грешников больше, чем Своего Сына. Он не пощадил Сына, но щадит грешника. Он излил Свой гнев на Сына и сделал Его заместителем грешников, чтобы можно было расточать любовь на виновных, заслуживших Его гнев.

О душа, если ты погибаешь, то не от недостатка милости, или мудрости, или силы Божьей; не потому, что Он не имеет сочувствия к тебе или не может спасти.

Если ты изгнан вон, то не потому, что Всевышний не слышал твоих воплей о прощении или отверг твою веру в Него. На твоей голове кровь твоя, если душа твоя погибнет. Если ты умираешь от голода, то это потому, что сам хочешь умирать, ибо в доме Отца Небесного все "избыточествуют хлебом".

ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ

Теперь перейдем к другой мысли, которая нам еще лучше все разъяснит. Подумаем о Сыне Божьем, Который есть истинный хлеб жизни для грешников. Грешник! Я обращаюсь к тебе лично: ты нуждаешься в Спасителе. Ты можешь ободриться, когда узнаешь, что Бог, Который не может ошибиться, уготовал тебе Спасителя.

Подумай, Кто такой Спаситель? Он - Сам Бог. Иисус, пришедший с небес для нашего искупления, не был Ангелом, иначе бы мы боялись возложить на Него всю тяжесть наших грехов. Он не был человеком, иначе Ему можно было бы стать заместителем разве только одного человека. Но Он был Богом истинным от Бога истинного, от начала бывший с Отцом. И Он-то пришел нас спасти. Какое же может быть место сомнению? Я утверждаю перед вами, что будь мои грехи в десять тысяч раз более тяжки, чем они есть, и если бы прибавить еще к ним грехи всего этого собрания, то и тогда я мог бы все их доверить Иисусу с той минуты, как осознал, что Он Христос - Сын Божий.

Он Бог могущественный и Своими пронзенными руками может снять наши грехи: Он изгоняет грех, бросает его в пучину морскую.

Подумайте о том, что сделал Иисус, Сын Божий. Он - Сам Бог, благословенный вовеки, оставил престол и воинства небесные и сошел в пещеру и ясли! Там Он лежал; мать пеленала и кормила Его. Бесконечный пришел как дитя. Невидимый явился во плоти. Всемогущий был в слабости, - и все это ради нас.

О бесконечное и безграничное снисхождение! Если Искупитель Бог делает это для нашего спасения, можно ли считать невероятной мысль, что Он силен спасти из преступников преступника?! Может ли быть что-нибудь невозможное для Того, Кто сошел с неба на землю для искупления?!

ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ

Не останавливайтесь в изумлении, но идите дальше. Видите ли вы Бога, сущего над всем, благословенного вовеки, Который более тридцати лет жил среди людей, носил человеческие немощи, брал на Себя их болезни, разделял их скорби; ноги Его утомлялись хождением по Палестине, тело Его часто томилось от голода и жажды; колени Его сгибались в ночной молитве, глаза были полны слез; Иисус Христос подобно нам был искушен во всем, - чудное, непостижимое зрелище!

Воплощенный Бог обитает среди грешников и терпит их противоречия! Какая слава исходит из Его кротости! Слава, которая должна сделать веру в Него неизбежной.

О Ты, Который ходил по морям и воскрешал мертвых, как можем мы сомневаться в Твоей власти отпускать грехи?! Не сказал ли Ты Сам, когда повелел расслабленному взять постель: "Что легче сказать: "прощаются тебе грехи", или сказать: "встань и ходи"?" (Мтф. 9, 5). Воистину Он спасает приходящих через Него к Богу!

Он мог прощать грехи, будучи на земле, тем более теперь, находясь во славе. Он вознесен, чтобы быть Князем мира и Спасителем, чтобы приводить к покаянию и оставлению грехов.

ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ

Но главным доказательством, что у Христа Иисуса "избыточествуют хлебом", служит крест. Последуйте за мной на минуту, или, вернее, последуйте за Ним в Гефсиманию. Видите ли вы капли кровавого пота, падающие на землю? Можете ли вы вообразить Его мучения перед Иродом и Пилатом? Можете ли проследить весь Его скорбный путь по Иерусалиму? Могут ли ваши сердца выдержать момент Его пригвождения ко кресту и муки на нем? Это только внешняя сторона.

А кто может описать всю бездну внутренних страданий? Никакой язык не в силах передать этого, никакое воображение не может себе этого представить. Вечный Бог возложил грехи на Христа, и, где был грех, там разразилась ярость. "Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению" (Ис. 53,10). Умерший на кресте был Единородным Сыном Божьим. Можете ли вы найти предел заслуги смерти такого Спасителя?

КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА

Я знаю, что некоторые в своей богословской системе ограничивают значение Крови Иисуса. Если бы у меня была такая система, я бросил бы ее на ветер. Я не могу, не смею дать место такой мысли, потому что она, как мне кажется, граничите богохульством. В завершенном деле Христа я вижу целый океан заслуг; мой "водомер" не достигает дна, мой глаз не видит берегов.

В Крови Христовой достаточно силы, чтобы спасти не только этот мир, но десять тысяч миров, если бы они преступили закон своего Создателя. Если признавать бесконечность, то границ не может быть. Если в жертву приносится Божественное Лицо, то не допустимо говорить о пределах заслуг; мера и границы - названия неприменимые к Божественной Жертве. В искуплении Иисуса Христа - "хлеб в избытке", как и Апостол пишет Тимофею: "...Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных" (1 Тим. 4,10).

ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ

Теперь перейдем к весьма важному и отрадному изучению третьего Лица - Святого Духа. Кто верит в Троицу и любит ее, тот имеет ключ богословия. Мы беседовали об Отце и о Сыне, теперь побеседуем о Духе Святом. Мы все слишком мало чтим Его, а. между тем, Он благоволит сходить на землю и обитать в сердцах наших; несмотря на нашу неверность, Он пребывает со Своим народом.

Грешник, ты нуждаешься в новой жизни и в святости. То и другое необходимо, чтобы ты удостоился неба. Как можешь ты их иметь? Дух Святой предусмотрен и дарован нам в завете благодати, и в Нем ты имеешь все нужное тебе "в избытке". Есть ли что невозможное для Святого Духа? Он Божествен, ничто не может быть выше Его сил.

Посмотрите, что Он уже совершил! Он носился над бездной и хаосом и привел все в порядок; вся краса творения возникла под Его зиждительным дыханием (Быт.1, 2). Мы сами должны исповедать вместе с Елиуем: "Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь".

Подумайте о великом деле Святого Духа в Пятидесятницу, когда неученые люди заговорили на разных языках, которых раньше не знали, и почившие над ними огненные языки зажгли огнем их сердца и дали им усердие и неустрашимость, которых они раньше не имели.

Подумайте о работе Святого Духа над таким человеком, как Савл. Этот преследователь христиан мечтал терзать святых Божьих в Дамаске, а через несколько минут вы слышите, как он спрашивает: "Кто Ты, Господи?" и потом: "Что повелишь мне делать?" Сердце его изменилось. Дух Божий сотворил его новым; в одну минуту твердый алмаз превращен в мягкий воск.

Многие из нас являются живыми примерами того, что может сделать Дух Святой. И мы можем вас уверить на основании собственного опыта, что нет такого внутреннего зла, которого Он не в силах был бы превозмочь; нет такой похоти плоти, которую Он не мог бы подчинить, нет такой закоснелости чувств, которую Он не мог бы смягчить.

Есть ли что трудное для Господа? Разве Дух Господень ограничен? Воистину ни один грешник не может оказаться вне помилования, если Дух Святой благоволит сделаться совершителем человеческого обращения.

О грешник, если ты погибаешь, то не потому, что у Духа Святого не хватает мужества, или в Крови Христовой силы, или у Отца любви. Ты погибаешь потому, что не веришь во Христа, пребываешь в своевольном сопротивлении и отказываешься от "хлеба в избытке", который тебе предложен.

ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ

Еще несколько мыслей, которые покажут нам обилие благодати и милости Божьей. Заметьте, что через все века Бог воздвигал пророков одного за другим, потом за Апостолами следовали мученики, исповедники, пастыри, евангелисты, учителя, - все они посылались Господом последовательно. И какое же дано было им поручение, что должны были они открывать людям? У всех у них было одно назначение - указывать на великого Избавителя. Моисей и пророки и все истинные посланники Божьи говорили о Нем.

Думаешь ли ты, грешник, что Бог начал это дело из-за пустяков? Неужели Он послал Своих слуг звать тебя к столу не приготовленному? Неужели Он столько раз повторял Свое приглашение тебе и другим, не имея для вас запасов? О, это невозможно! Бог не может быть в поругании и не станет издеваться над бедными нуждающимися душами. Его милость достаточна для самых крайних требований.

Вспомните также, что Господу благоугодно было открыть Свою славу в Евангелии. Люди жадно ищут славы, и Бог также с ревностью относится к Своей славе.

Что угодно было Ему избрать для славы Своего имени?

Обращение и спасение людей, не правда ли?

Когда вместо терновника вырастет кипарис и вместо крапивы возрастет мирт, это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Думаешь ли ты, что Бог может приобресть имя, спасая маленьких грешников маленьким Спасителем? О, Его пречистая святая Кровь способна омыть пятна черные, как ад, Он прощает грешников, которые были безумнейшие из безумных.

Нет ли среди моих читателей такого бывшего великого мятежника, который имеет право громко славить Господа, потому что его спасению будут дивиться Ангелы и недоумевать бесы? Надеюсь, что есть.

О ты, опустившийся, оскверненный грешник, близкий к погибели, если этот голос может достигнуть тебя, умоляю, приди и испытай, что милосердие Божье не равняется твоему греху, а превосходит его. Если ты и Голиаф среди грешников, то знай, что Бог силен избавить тебя от вражды и сделать Своим другом, слугой наиболее любящим и верным, потому что великое прощение вызывает великую любовь.

Величие Божественного милосердия таково: "Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать" (Рим. 5, 20). Думаешь ли ты, грешник, что Иисус Христос сошел с небес для небольшого дела и для того, чтобы подарить маленькое количество благодати?

Думаешь ли ты, что Он взошел на Голгофу и претерпел смерть и весь ужас разобщения с Богом, чтобы сделать обыкновенное дело и приготовить узкое, ограниченное, частичное спасение, такое, каким представляет его себе твое неверие?

Нет! Мы говорим о грандиозной работе, но она была бы детской игрой в сравнении с трудом Христа, сотворившего десятки тысяч чудес. Неужели вы так умалите Христа, что будете воображать Его дело недостаточным для того, чтобы спасти вас?

Если бы я был властен выбрать человека самого бесчестного, лживого, пьяницу, нечестивого, поклонника всего земного, плотского, бесовского, - я бы повторил ему призыв, который только что сделал, и умолял бы его приблизиться к Иисусу, чтобы он мог убедиться в силе искупительной Крови Христа, могущей омыть его и сделать чистым.

Я призываю его прийти теперь же и припасть к драгоценным ногам Искупителя и испытать, ответит ли Он ему: "Я не могу тебя спасти, ты согрешил превыше Моих сил". Никогда, никогда, никогда этого не будет, ибо Он силен спасать приходящих к Нему (Евр. 7,25). Он Спаситель и великий Спаситель! Христос будет иметь славу соответственно той великой благодати, которую он изливает на величайших грешников. У Него прощение "в избытке".

Эти слова "избыток хлеба", которые я взял темой для своей беседы, по-моему, должны быть эпиграфом Евангелия. Я верю в частное спасение и в то, что Христос положил душу Свою за овец Своих. Но, как я уже сказал, я не верю в ограничение силы спасения, ибо иначе как бы я смел читать слова Иоанна: "Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" (1 Иоан. 2,2). Есть верная часть для избранных, но есть и "избыток". Я верю в любовь к избранным, которая спасет их, имея "достаток хлеба"; но я верю и в безграничное милосердие, у которого есть "избыток хлеба".

Наша милостыня бедному удовлетворяет только самую неотложную нужду; а когда Бог кормит толпу, Он раздает пищу с царской щедростью. Нашей поливки хватает только на лучшие улицы, а когда небесные тучи собираются над морями плодородных полей, они напояют все жаждущее. У Божьей милости нет границ, она превозносится даже над судом.

"Избыточествуют хлебом" - сделайте такую надпись на доме милосердия, и тогда каждый голодный, прочитав ее, пусть смело входит и, немало не смущаясь, ест хлеб Божьей благодати.

У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ

Теперь перейдем к другому рассуждению блудного сына.

Согласно нашему тексту, в доме отца было не только достаточно хлеба, но даже наемники избыточествовали. Я думаю, блудный сын понимал, что даже самые ничтожные слуги у его отца ели досыта и имели еще избыток.

Как нам понять это? Самое низшее творение Божье, не согрешившее против Него, ни в чем не нуждается и имеет обилие счастья.

Есть выражения радости у самых низших животных. Посмотрите, как мошки вьются в солнечных лучах: послушайте, как радостно щебечут воробьи, перелетая с места на место.

Тот, Кто заботится о птицах и насекомых, наверно, позаботится также о людях. Бог, внимающий крику воронов, неужели не услышит кающегося грешника? Он дает радость насекомым, неужели же Он захочет, чтобы я был несчастным? Тот, Кто открывает щедрую руку и восполняет нужду всего живущего, откроет мне Свою руку и ответит на мою нужду, если я буду искать Его лица.

Но я не могу думать, что эти низшие существа есть наемники. Кого же найду я среди людей? Объясню это так. Самые отчаянные из грешников, пришедших ко Христу, нашли милость "в избытке", и самые меньшие из святых, пребывающих в доме Господнем, находят любовь "в избытке".

Возьмите самых преступных из грешников и посмотрите, как милостиво относится к ним Господь, когда они возвращаются к Нему. Не приходилось ли вам, самим еще необращенным, звать Других людей, которые были такие же или, может быть, по виду даже хуже, чем вы? Но вот они обратились, а вы нет; и когда они обратились, каково было их свидетельство? Могла ли Кровь Христа очистить их? О да, не только очистить, но и прибавить им красоты, не их, конечно. Они были некогда наги, мог ли Христос их одеть? Было ли в Нем достаточно праведности, чтобы облечь их? О да, больше того, они получили царское одеяние. Когда вы видели это на других, неужели вам не захотелось получить одежду праведности для себя?

Мы тоже пришли ко Христу исполненные греха, как и вы, и чувствовали себя погибшими и потерянными, но какая нежная любовь встретила нас! Мне легче было бы стоять перед вами и плакать от умиления при воспоминании об этом, нежели говорить о ней сейчас. Моя душа истаивает в благодарности, когда я думаю о бесконечной милости Божьей ко мне в тот час, когда я обратился к Его милосердию. О, почему не придете и вы? Пусть Дух Святой вас нежно привлечет! Я испытал, что у Него избыток хлеба, милости, прощения. Приди, приди, бедный грешник, и для тебя есть место!

Если грешник приносит такое свидетельство, то, конечно, его же принесет и меньший из святых. Если бы мы могли призвать верующего в Бога, хотя бы и слабо верующего и почти чуждого церкви, такого, который иногда спрашивает себя, действительно ли я чадо Божье, и согласен быть наемником, только бы принадлежать Богу, и спросили бы его: "Как поступал с вами Господь?" - что бы он ответил?

Да, у вас много огорчений, страхов и сомнений, но можете ли вы жаловаться на Господа? Когда вы ожидали от Него на каждый день благодати, отказывал ли Он вам? Когда у вас было много скорбей, отказывал ли Он вам в утешении? Когда вы бывали в отчаянных обстоятельствах, отказывал ли Он вам в помощи? Господь Сам спрашивает: "Был ли Я пустынею для Израиля?" (Иер. 2, 31).

Свидетельствуй против Господа, народ Его, если ты имеешь на это право. Внимай, небо, и слушай, земля! Всякий из служителей Божьих, кто нашел в Нем сурового хозяина, пусть говорит. Среди Ангелов перед престолом Иеговы и среди людей, искупленных на земле, если может кто-либо сказать, что он потерпел несправедливость или жестокость, пусть возвысит голос! Но нет такого.

Даже дьявол, говоря с Богом о слуге Его, сказал: "Разве даром богобоязнен Иов?" (Иов. 1, 9). Конечно, нет! Бог ли допустит, чтобы Его дети служили Ему напрасно?! Он уплатит им сполна, и они также принесут свидетельство, что за Его столом "избыточествуют хлебом".

Если пользуются Его хлебом бывшие некогда великими грешниками и которые теперь только обыкновенные святые, то, конечно, и тебя, грешник, это побудит сказать: "Встану, пойду к Отцу моему", потому что у Него наемники "избыточествуют хлебом".

БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ

Заметьте еще, что в притче о блудном сыне говорится о множестве тех, которые "избыточествуют хлебом". "Сколько наемников у отца моего!" - восклицает блудный сын. Он думает о том, как их много, пересчитывает их. В мыслях его проходили те, которые ходят за скотом, стерегут верблюдов, пасут овец, работают в поле и при доме; он перебирал их в уме: отец его занимал видное положение в своей стране и держал много слуг, и все они имели хлеб "в избытке". "Зачем же мне погибать с голоду? Я один, и хотя мой голод кажется неутолимым, все же накормить надо только одного, а мой отец питает сотни людей, даже тысячи, зачем мне погибать?"

И ты, пробудившийся грешник, сознавший, может быть, сегодня свой грех и свою нищету, подумай о том множестве людей, на которых Бог уже излил Свою милость. Подумай о несчетных воинствах на небесах: если бы ты попал туда сегодня, то не мог бы перечесть находящихся у престола, как не можешь сосчитать звезды или песчинки в море. Они пришли от востока и запада и сидят с Авраамом, Исааком и Иаковом, и есть еще место для тебя.

Но думай не только о тех, которые на небе, но и о тех, которые на земле. Благословен Бог! Избранных Его на земле можно считать миллионами, и я верю, что наступят дни, более светлые, чем теперь, когда великое множество познает Спасителя и возрадуется в Нем. Любовь Отца дарована не для немногих только, но для великого множества. Души, которых нельзя исчислить, окажутся на небе; а ведь человек может много сосчитать. Если взять Ньютона и других великих математиков, они бы много насчитали, но только один Бог может сосчитать Своих искупленных.

Грешник, потерянный и заблудший, как бы ни были велики твои грехи, милость Божья, простирающаяся над миллионами людей, может захватить и тебя.

Море держит кита и множество пресмыкающихся; придет ли тебе в голову сказать: "Оно выйдет из берегов, если я вздумаю купаться". Солнце заливает светом всю вселенную, можешь ли ты думать, что Его свет истощится, если один из его лучей изгонит тьму из тебя? Если ты "придешь в себя", такая мысль будет невозможна; ты вспомнишь с упованием о богатстве милосердия твоего Отца и твоя собственная нищета не будет тебя смущать.

ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ

Напомним еще несколько слов тем, которым Бог посылает спасительную весть сегодня. О вы, которые давно уже слышали и знаете Евангелие в теории, но не имеете силы его в сердцах ваших, позвольте вам напомнить, каково ваше положение. Ведь вы погибаете. Жив Господь, между вами и смертью один только шаг; один вздох между вами и адом.

Грешник, если твое сердце сейчас перестанет биться, а ведь есть тысячи причин, по которым это может случиться, ты попадешь в пламень гнева Божьего. Можешь ли ты спокойно думать об этом? Если бы ты повис на краю пропасти с риском ежеминутно сорваться и лететь вниз, ведь ты бы не вздумал спать, а, напротив, страшно бы волновался. Да даст же тебе Бог достаточно смысла и разума, чтобы ты волновался до тех пор, пока не найдешь средства избегнуть гнева Божьего.

Помни, что ты погибаешь, ты умираешь с голоду перед уготованной трапезой. Какое ужасное безрассудство изо дня в день настойчиво продолжать умирать с голоду посреди пира, на котором другие наслаждаются всякими благами.

ПРОЧЬ - ВСЕ СТРАХИ

Но мне слышится, будто вы говорите: "Я боюсь, что не имею права подойти к Иисусу". Я спрошу вас тогда: "Имеете ли вы право так говорить, пока не были еще отвергнуты? Пробовали ли вы подойти ко Христу? Отринул ли Он вас? А если не получали отказа, почему вы на него рассчитываете? Хорошо ли это с вашей стороны? - Нет и нет. Этим вы оскорбляете Христа, Который открыл Свое сердце на кресте".

Можете ли вы сказать: "Я не из тех, для которых уготована милость"? Кто вам это сказал? Поднялись ли вы на небеса и узнали там тайну божественного избрания? Объявил ли вам Господь такой приговор: "Иди и предавайся отчаянию, Я не пожалею тебя"?

Если вы мне скажете, что так говорил Господь, я не поверю вам. В Его святой Книге переданы Его слова, это истинное слово свидетельства, и там не говорится ни про одного смиренного грешника, который был бы исключен из милосердия Божьего.

Зачем же измышляешь ты такую неправду и как бы утверждаешь свою погибель? Там, напротив, так много слов, побуждающих тебя прийти ко Христу! Ни один грешник еще не был изгнан Им! Если Он Сам умер для того, чтобы спасти грешников, как же Он будет изгонять приходящих к Нему за спасением?!

Вы говорите: "Я боюсь прийти ко Христу". Разве это так? Я слышал об одном малообразованном моряке, но хорошо знавшем милость Господа Иисуса Христа, как он был радостен и спокоен, когда ему пришлось умирать.

"Разве ты не боишься предстать перед Великим Судьей?" - спросила его жена.

"Могу ли я бояться Того, Кто умер за меня?" - ответил он ей. Зачем же и вам бояться Христа, умершего за грешников? Всякий страх должен исчезнуть при мысли о Его Крови, пролитой за беззаконных. Сам факт Его смерти дает вам повод верить, что Он примет вас. Кроме того, вы слышали Его слово: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". Ни под каким видом, ни в каком случае, ни по каким причинам, никогда! "Не изгоню вон! - говорит подлинник. - Ни в каком случае не изгоню вон".

Вы говорите, что это слишком хорошо, чтобы этому верить; безумно с вашей стороны мерить Бога своей меркой и воображать, что если что-либо слишком хорошо для вас получающих, то оно слишком хорошо и для Бога дарующего. Пусть именно необъятность этой вести убедит вас в ее истине, потому что необъятное должно исходить только от Самого Бога.

"Кто Бог прощающий, как Ты? Или у кого милость столь необъятна?"

Евангелие уверяет нас, что Он прощает великие грехи ради великого Спасителя, и это вполне верно, потому что Он - Бог великий.

Как отнесется к этому каждый из читающих эти строки? Я думаю, эта радостная весть пробудит тех, которые уже почти уснули сном отчаяния.

Представьте себе корабль, бедствующий в море: матросы выкачивают воду, но напрасно: течь все увеличивается, наконец у них опускаются руки и они сидят в полном отчаянии. Вдруг является капитан с радостной вестью: "Ветер меняет направление, надо выкачивать сильнее, течь можно остановить". Смотрите, как все бодро принимаются за работу, потому что есть надежда впереди.

Душа, и для тебя есть надежда. Надежда, чудная надежда и для вора, и для пьяницы, и для блудника!

"Нет надежды", - говорит сатана. Лжец, уйди прочь, для тебя действительно нет надежды, но для падшего человека, хотя бы он погряз во грехе по самое горло и хотя был бы уже у врат смерти, но пока он жив - есть надежда. В Спасителе есть надежда для самых безнадежных душ.

Вот пример, который может ободрить грешника. Несколько лет назад один адвокат, положив руку на плечо бедному дворнику, сказал:

- Друг, знаешь ли, что ты наследник крупного состояния, дающего десятки тысяч рублей в год?

- Что вы? - отвечал тот.

- Да! Я сейчас получил это известие и уверен, что не ошибаюсь, оно принадлежит именно тебе.

Дворник тут же бросил свою метлу и побежал за адвокатом.

Вас это удивляет? Как тут не забыть метлу, когда в руки попало вдруг такое наследство! Молю Бога, чтоб и бедные грешники, преданные мирским удовольствиям, когда услышат, что для них есть надежда и они могут быть наследниками Царства Божьего, бросили бы обманчивые забавы греха и искали бы высшего и лучшего.

Разве это не очистит их ум? Когда блудный сын сказал: "Встану, пойду к отцу моему", - он с той же минуты изменился.

"Каким образом?" - спросите вы.

Он оставил свиней, отстал от вина и блуда. Он не подумал взять это все с собой. Это было невозможно. Все это было оставлено, и хотя он не мог принести ничего хорошего, по крайней мере, он не старался одновременно и пребывать в грехе и идти ко Христу.

Этим замечанием я окончу. Это единственное ограничение в широком призыве Евангелия.

Но я боюсь, чтобы некоторые из вас не перетолковали благую весть и не воспользовались ею на погибель своей души.

"Бог так милосерд, благодать Его дается даром, я буду грешить, чтобы изобиловала благодать", - скажете вы.

Если вы серьезно намерены так поступить, я вам напомню, что для таких нет благодати. "Праведен суд на таковых", - говорит единственное и вдохновенное слово, и оно применимо к вам (Рим. 3, 8).

Нуждающаяся же душа, виновная и желающая иметь Спасителя, призывается к вере в Иисуса, т.е. к вере в искупительную Его жертву, к вере в то, что Он берет ваши грехи и уничтожает их.

Доверьте Ему вашу душу, чтоб Он спас ее! Доверьтесь Христу всецело, и вы в ту же минуту будете прощены; вы тотчас же спасетесь и возрадуетесь тому, что, оправданные верой, вы имеете мир с Богом во Христе Иисусе Господе нашем.

О, придите же, придите, придите! Придите теперь же к искупительной Крови!

Дух Святой, побуди их прийти, чтоб дом Отца наполнился! Аминь, аминь.

Дмитрий Стахурский 30 октября 2018

ИЗБЫТОК ХЛЕБА

ПРИШЕЛ В СЕБЯ

"Пришед в себя..." Эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к сознанию и действию.

Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына; видения духовной летаргии исчезли: его безумные, но увлекательные сны прошли, - он пришел в себя.

Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие.

Он был помрачен в своем разуме, принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет; он повредил своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму истинному и светлому, блудный сын пришел в себя.

Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней.

Несомненно, и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек уподобился животным.

Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном обморочном состоянии, - Господи, подними их!

Может, есть люди нравственно разложившиеся, - Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую руку на их горячий лоб и скажет им: "Хочу, очистись".

Есть, может быть, такие, которые отдали ветхой человеческой природе первое место, - пусть Тот, Кто разрушает дела дьявола, освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава!

МИЛОСЕРДИЕ - ТОЛЬКО У БОГА

Когда блудный сын пришел в себя, он понял два факта: что у отца его избыток хлеба и что он, сын его умирает от голода. Пусть эти две мысли полностью овладеют и вашим сердцем, если вы все еще не спасены, ибо это весьма важные, непреложные истины. Это не фантазия, не сновидение или бред душевно больного человека, не плод расстроенного воображения, но несомненно верно то, что в доме нашего Отца Небесного - избыток благ, в которых нуждается грешник. Нигде больше не может он найти благословение и получить прощение. У Господа же - обильное милосердие, и никто не может оспаривать эту чудную истину.

Одинаково верно и то, что без Бога грешник погибнет. Он уже теперь погибает, и погибнет навеки. Все, что есть ценного в его существовании, будет разрушено, и он сам останется как мерзость запустения: хищные птицы будут гнездиться в развалинах его погибшего существа во веки веков.

Если бы эти истины стали вполне понятны сердцам многих необращенных людей! Увы, грешники забывают, что милосердие - только у Бога, и надеются найти его где-то в другом месте. Они стараются отвергнуть унизительный факт своего безнадежного состояния и ищут какой-нибудь потайной двери для выхода. Им кажется, что они не так уж плохи, как говорится о них в Библии. Во всяком случае, если они плохи теперь, то могут исправиться потом. Увы, друзья мои, что делать с теми, которые добровольно закрывают глаза, чтобы не видеть истину, которая слишком очевидна и подавляюща? Я убедительно прошу тех из вас, которые верой приближаются к престолу Божьему, вознести молитву о том, чтобы Он посетил теперь же необращенные сердца и открыл им значение этих двух истин: у Бога обилие милосердия, вне Бога - погибель. Если грешник с таким сознанием придет к Иисусу Христу, он скоро получит свободу детей Божьих.

БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ

Сегодня мне хочется остановиться, главным образом, на первой и основной, по моему мнению, мысли блудного сына, которая заставила его сказать: "Встану, пойду к отцу моему". Не голод побудил его прийти к этому решению, а трезвая мысль: "Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом!". Полнота, обилие и даже излишек в доме отца побудили его стремиться домой.

Многие-многие души стали искать Бога, увидев и поверив, что у Него - обилие милосердия. Мне хочется каждому грешнику ясно представить обилие милосердия и благодати Божьей во Христе Иисусе, надеясь, что Господь найдет Своих сынов, что они доверятся этим словам и, услышав об изобилии хлеба в доме Отца, скажут: "Встану, пойду к Отцу".

Итак, прежде всего остановимся на том изобилии благ, которое находится в доме Отца. Что тебе теперь нужно, пробудившийся грешник? Для всякой твоей нужды есть у Бога полное и обильное удовлетворение - "хлеб в избытке". Испытай это. Сначала воззри на Отца Самого. Кто станет Его изучать, сразу увидит, что нет границ Его милосердию, нет предела Его благодати.

"Каковы природа и характер Всевышнего? Суров Он или любящ?" - спрашивал некто.

Писание отвечает на этот вопрос и говорит о Нем больше, чем только как о любящем Отце, но что Он Сам есть любовь, что Его сущность - любовь. Не то чтобы любовь пребывала в Боге, но Сам Бог - любовь. Можно ли с большей очевидностью показать, что любовь Божья бесконечна? Вы не можете измерить Бога; ваше воображение не в силах охватить все Его свойства, определить размеры Его любви, постичь ее полноту.

Помните только, что, как небо выше земли, так пути Его выше наших путей и мысли Его выше наших мыслей. Милость Его пребывает вовеки. Он прощает беззаконие и не вменяет преступления остатку наследия Своего. Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. "Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя". "До небес велика милость Твоя". "Господь весьма милосерд и сострадателен".

БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ

Если вам кажется, что одной Божественной любви мало для вашего спасения, то вспомните, что у Отца, к Которому обращается грешник, столько же мудрости, сколько и милости.

Может быть, твое положение особенно серьезно. Но Сотворивший тебя может и исцелить тебя. Сотворивший ухо разве не может избавить его от глухоты? Образовавший глаз, неужели не сумеет вернуть ему зрение, если он ослеп? Нет такого несчастья, от которого не мог бы избавить тебя Господь. Несравненная мудрость не может оказаться бессильной перед запутанностью твоей жизни.

Не может быть также недостатка могущества у Отца. Разве ты не знаешь, что сотворивший землю и простерший над ней небеса, как шатер, для обитания в нем, не имеет границ могущества Своего и предела Своей силе?

Если тебе нужно всемогущество для извлечения тебя из тинистого болота, в котором ты увяз, оно готово для твоего спасения, если ты воззовешь к Сильному для получения силы. Хотя бы тебе понадобилась сила которой были созданы миры и держатся основания Вселенной, вся эта сила будет направлена для твоего блага, если только ты с верой будешь искать милосердия от руки Божьей через Иисуса Христа. Ни одна из Его сил не будет против тебя, любовь будет царствовать во всем, и каждое свойство Божье будет содействовать твоему спасению.

БОГ ЩАДИТ ГРЕШНИКА

Когда я думаю о грехе, я не могу понять, как грешник может спастись; но когда я думаю о Боге и взираю на Его сердце, тогда я понимаю, как охотно Он прощает.

- Посмотрите на Его сердце, - говорит некто.

- Как мне это сделать?

- Разве Он не открыл вам Своего сердца? Вы спросите:

- Где и когда? Я отвечу:

- Там, на Голгофе, на кресте.

Кто занимал первое место в Божественном сердце? - Возлюбленный, Единородный Сын. И Он взял Своего Единородного Сына и пригвоздил Его ко кресту, потому что, дерзаю сказать, возлюбил грешников больше, чем Своего Сына. Он не пощадил Сына, но щадит грешника. Он излил Свой гнев на Сына и сделал Его заместителем грешников, чтобы можно было расточать любовь на виновных, заслуживших Его гнев.

О душа, если ты погибаешь, то не от недостатка милости, или мудрости, или силы Божьей; не потому, что Он не имеет сочувствия к тебе или не может спасти.

Если ты изгнан вон, то не потому, что Всевышний не слышал твоих воплей о прощении или отверг твою веру в Него. На твоей голове кровь твоя, если душа твоя погибнет. Если ты умираешь от голода, то это потому, что сам хочешь умирать, ибо в доме Отца Небесного все "избыточествуют хлебом".

ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ

Теперь перейдем к другой мысли, которая нам еще лучше все разъяснит. Подумаем о Сыне Божьем, Который есть истинный хлеб жизни для грешников. Грешник! Я обращаюсь к тебе лично: ты нуждаешься в Спасителе. Ты можешь ободриться, когда узнаешь, что Бог, Который не может ошибиться, уготовал тебе Спасителя.

Подумай, Кто такой Спаситель? Он - Сам Бог. Иисус, пришедший с небес для нашего искупления, не был Ангелом, иначе бы мы боялись возложить на Него всю тяжесть наших грехов. Он не был человеком, иначе Ему можно было бы стать заместителем разве только одного человека. Но Он был Богом истинным от Бога истинного, от начала бывший с Отцом. И Он-то пришел нас спасти. Какое же может быть место сомнению? Я утверждаю перед вами, что будь мои грехи в десять тысяч раз более тяжки, чем они есть, и если бы прибавить еще к ним грехи всего этого собрания, то и тогда я мог бы все их доверить Иисусу с той минуты, как осознал, что Он Христос - Сын Божий.

Он Бог могущественный и Своими пронзенными руками может снять наши грехи: Он изгоняет грех, бросает его в пучину морскую.

Подумайте о том, что сделал Иисус, Сын Божий. Он - Сам Бог, благословенный вовеки, оставил престол и воинства небесные и сошел в пещеру и ясли! Там Он лежал; мать пеленала и кормила Его. Бесконечный пришел как дитя. Невидимый явился во плоти. Всемогущий был в слабости, - и все это ради нас.

О бесконечное и безграничное снисхождение! Если Искупитель Бог делает это для нашего спасения, можно ли считать невероятной мысль, что Он силен спасти из преступников преступника?! Может ли быть что-нибудь невозможное для Того, Кто сошел с неба на землю для искупления?!

ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ

Не останавливайтесь в изумлении, но идите дальше. Видите ли вы Бога, сущего над всем, благословенного вовеки, Который более тридцати лет жил среди людей, носил человеческие немощи, брал на Себя их болезни, разделял их скорби; ноги Его утомлялись хождением по Палестине, тело Его часто томилось от голода и жажды; колени Его сгибались в ночной молитве, глаза были полны слез; Иисус Христос подобно нам был искушен во всем, - чудное, непостижимое зрелище!

Воплощенный Бог обитает среди грешников и терпит их противоречия! Какая слава исходит из Его кротости! Слава, которая должна сделать веру в Него неизбежной.

О Ты, Который ходил по морям и воскрешал мертвых, как можем мы сомневаться в Твоей власти отпускать грехи?! Не сказал ли Ты Сам, когда повелел расслабленному взять постель: "Что легче сказать: "прощаются тебе грехи", или сказать: "встань и ходи"?" (Мтф. 9, 5). Воистину Он спасает приходящих через Него к Богу!

Он мог прощать грехи, будучи на земле, тем более теперь, находясь во славе. Он вознесен, чтобы быть Князем мира и Спасителем, чтобы приводить к покаянию и оставлению грехов.

ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ

Но главным доказательством, что у Христа Иисуса "избыточествуют хлебом", служит крест. Последуйте за мной на минуту, или, вернее, последуйте за Ним в Гефсиманию. Видите ли вы капли кровавого пота, падающие на землю? Можете ли вы вообразить Его мучения перед Иродом и Пилатом? Можете ли проследить весь Его скорбный путь по Иерусалиму? Могут ли ваши сердца выдержать момент Его пригвождения ко кресту и муки на нем? Это только внешняя сторона.

А кто может описать всю бездну внутренних страданий? Никакой язык не в силах передать этого, никакое воображение не может себе этого представить. Вечный Бог возложил грехи на Христа, и, где был грех, там разразилась ярость. "Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению" (Ис. 53,10). Умерший на кресте был Единородным Сыном Божьим. Можете ли вы найти предел заслуги смерти такого Спасителя?

КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА

Я знаю, что некоторые в своей богословской системе ограничивают значение Крови Иисуса. Если бы у меня была такая система, я бросил бы ее на ветер. Я не могу, не смею дать место такой мысли, потому что она, как мне кажется, граничите богохульством. В завершенном деле Христа я вижу целый океан заслуг; мой "водомер" не достигает дна, мой глаз не видит берегов.

В Крови Христовой достаточно силы, чтобы спасти не только этот мир, но десять тысяч миров, если бы они преступили закон своего Создателя. Если признавать бесконечность, то границ не может быть. Если в жертву приносится Божественное Лицо, то не допустимо говорить о пределах заслуг; мера и границы - названия неприменимые к Божественной Жертве. В искуплении Иисуса Христа - "хлеб в избытке", как и Апостол пишет Тимофею: "...Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных" (1 Тим. 4,10).

ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ

Теперь перейдем к весьма важному и отрадному изучению третьего Лица - Святого Духа. Кто верит в Троицу и любит ее, тот имеет ключ богословия. Мы беседовали об Отце и о Сыне, теперь побеседуем о Духе Святом. Мы все слишком мало чтим Его, а. между тем, Он благоволит сходить на землю и обитать в сердцах наших; несмотря на нашу неверность, Он пребывает со Своим народом.

Грешник, ты нуждаешься в новой жизни и в святости. То и другое необходимо, чтобы ты удостоился неба. Как можешь ты их иметь? Дух Святой предусмотрен и дарован нам в завете благодати, и в Нем ты имеешь все нужное тебе "в избытке". Есть ли что невозможное для Святого Духа? Он Божествен, ничто не может быть выше Его сил.

Посмотрите, что Он уже совершил! Он носился над бездной и хаосом и привел все в порядок; вся краса творения возникла под Его зиждительным дыханием (Быт.1, 2). Мы сами должны исповедать вместе с Елиуем: "Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь".

Подумайте о великом деле Святого Духа в Пятидесятницу, когда неученые люди заговорили на разных языках, которых раньше не знали, и почившие над ними огненные языки зажгли огнем их сердца и дали им усердие и неустрашимость, которых они раньше не имели.

Подумайте о работе Святого Духа над таким человеком, как Савл. Этот преследователь христиан мечтал терзать святых Божьих в Дамаске, а через несколько минут вы слышите, как он спрашивает: "Кто Ты, Господи?" и потом: "Что повелишь мне делать?" Сердце его изменилось. Дух Божий сотворил его новым; в одну минуту твердый алмаз превращен в мягкий воск.

Многие из нас являются живыми примерами того, что может сделать Дух Святой. И мы можем вас уверить на основании собственного опыта, что нет такого внутреннего зла, которого Он не в силах был бы превозмочь; нет такой похоти плоти, которую Он не мог бы подчинить, нет такой закоснелости чувств, которую Он не мог бы смягчить.

Есть ли что трудное для Господа? Разве Дух Господень ограничен? Воистину ни один грешник не может оказаться вне помилования, если Дух Святой благоволит сделаться совершителем человеческого обращения.

О грешник, если ты погибаешь, то не потому, что у Духа Святого не хватает мужества, или в Крови Христовой силы, или у Отца любви. Ты погибаешь потому, что не веришь во Христа, пребываешь в своевольном сопротивлении и отказываешься от "хлеба в избытке", который тебе предложен.

ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ

Еще несколько мыслей, которые покажут нам обилие благодати и милости Божьей. Заметьте, что через все века Бог воздвигал пророков одного за другим, потом за Апостолами следовали мученики, исповедники, пастыри, евангелисты, учителя, - все они посылались Господом последовательно. И какое же дано было им поручение, что должны были они открывать людям? У всех у них было одно назначение - указывать на великого Избавителя. Моисей и пророки и все истинные посланники Божьи говорили о Нем.

Думаешь ли ты, грешник, что Бог начал это дело из-за пустяков? Неужели Он послал Своих слуг звать тебя к столу не приготовленному? Неужели Он столько раз повторял Свое приглашение тебе и другим, не имея для вас запасов? О, это невозможно! Бог не может быть в поругании и не станет издеваться над бедными нуждающимися душами. Его милость достаточна для самых крайних требований.

Вспомните также, что Господу благоугодно было открыть Свою славу в Евангелии. Люди жадно ищут славы, и Бог также с ревностью относится к Своей славе.

Что угодно было Ему избрать для славы Своего имени?

Обращение и спасение людей, не правда ли?

Когда вместо терновника вырастет кипарис и вместо крапивы возрастет мирт, это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Думаешь ли ты, что Бог может приобресть имя, спасая маленьких грешников маленьким Спасителем? О, Его пречистая святая Кровь способна омыть пятна черные, как ад, Он прощает грешников, которые были безумнейшие из безумных.

Нет ли среди моих читателей такого бывшего великого мятежника, который имеет право громко славить Господа, потому что его спасению будут дивиться Ангелы и недоумевать бесы? Надеюсь, что есть.

О ты, опустившийся, оскверненный грешник, близкий к погибели, если этот голос может достигнуть тебя, умоляю, приди и испытай, что милосердие Божье не равняется твоему греху, а превосходит его. Если ты и Голиаф среди грешников, то знай, что Бог силен избавить тебя от вражды и сделать Своим другом, слугой наиболее любящим и верным, потому что великое прощение вызывает великую любовь.

Величие Божественного милосердия таково: "Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать" (Рим. 5, 20). Думаешь ли ты, грешник, что Иисус Христос сошел с небес для небольшого дела и для того, чтобы подарить маленькое количество благодати?

Думаешь ли ты, что Он взошел на Голгофу и претерпел смерть и весь ужас разобщения с Богом, чтобы сделать обыкновенное дело и приготовить узкое, ограниченное, частичное спасение, такое, каким представляет его себе твое неверие?

Нет! Мы говорим о грандиозной работе, но она была бы детской игрой в сравнении с трудом Христа, сотворившего десятки тысяч чудес. Неужели вы так умалите Христа, что будете воображать Его дело недостаточным для того, чтобы спасти вас?

Если бы я был властен выбрать человека самого бесчестного, лживого, пьяницу, нечестивого, поклонника всего земного, плотского, бесовского, - я бы повторил ему призыв, который только что сделал, и умолял бы его приблизиться к Иисусу, чтобы он мог убедиться в силе искупительной Крови Христа, могущей омыть его и сделать чистым.

Я призываю его прийти теперь же и припасть к драгоценным ногам Искупителя и испытать, ответит ли Он ему: "Я не могу тебя спасти, ты согрешил превыше Моих сил". Никогда, никогда, никогда этого не будет, ибо Он силен спасать приходящих к Нему (Евр. 7,25). Он Спаситель и великий Спаситель! Христос будет иметь славу соответственно той великой благодати, которую он изливает на величайших грешников. У Него прощение "в избытке".

Эти слова "избыток хлеба", которые я взял темой для своей беседы, по-моему, должны быть эпиграфом Евангелия. Я верю в частное спасение и в то, что Христос положил душу Свою за овец Своих. Но, как я уже сказал, я не верю в ограничение силы спасения, ибо иначе как бы я смел читать слова Иоанна: "Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" (1 Иоан. 2,2). Есть верная часть для избранных, но есть и "избыток". Я верю в любовь к избранным, которая спасет их, имея "достаток хлеба"; но я верю и в безграничное милосердие, у которого есть "избыток хлеба".

Наша милостыня бедному удовлетворяет только самую неотложную нужду; а когда Бог кормит толпу, Он раздает пищу с царской щедростью. Нашей поливки хватает только на лучшие улицы, а когда небесные тучи собираются над морями плодородных полей, они напояют все жаждущее. У Божьей милости нет границ, она превозносится даже над судом.

"Избыточествуют хлебом" - сделайте такую надпись на доме милосердия, и тогда каждый голодный, прочитав ее, пусть смело входит и, немало не смущаясь, ест хлеб Божьей благодати.

У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ

Теперь перейдем к другому рассуждению блудного сына.

Согласно нашему тексту, в доме отца было не только достаточно хлеба, но даже наемники избыточествовали. Я думаю, блудный сын понимал, что даже самые ничтожные слуги у его отца ели досыта и имели еще избыток.

Как нам понять это? Самое низшее творение Божье, не согрешившее против Него, ни в чем не нуждается и имеет обилие счастья.

Есть выражения радости у самых низших животных. Посмотрите, как мошки вьются в солнечных лучах: послушайте, как радостно щебечут воробьи, перелетая с места на место.

Тот, Кто заботится о птицах и насекомых, наверно, позаботится также о людях. Бог, внимающий крику воронов, неужели не услышит кающегося грешника? Он дает радость насекомым, неужели же Он захочет, чтобы я был несчастным? Тот, Кто открывает щедрую руку и восполняет нужду всего живущего, откроет мне Свою руку и ответит на мою нужду, если я буду искать Его лица.

Но я не могу думать, что эти низшие существа есть наемники. Кого же найду я среди людей? Объясню это так. Самые отчаянные из грешников, пришедших ко Христу, нашли милость "в избытке", и самые меньшие из святых, пребывающих в доме Господнем, находят любовь "в избытке".

Возьмите самых преступных из грешников и посмотрите, как милостиво относится к ним Господь, когда они возвращаются к Нему. Не приходилось ли вам, самим еще необращенным, звать Других людей, которые были такие же или, может быть, по виду даже хуже, чем вы? Но вот они обратились, а вы нет; и когда они обратились, каково было их свидетельство? Могла ли Кровь Христа очистить их? О да, не только очистить, но и прибавить им красоты, не их, конечно. Они были некогда наги, мог ли Христос их одеть? Было ли в Нем достаточно праведности, чтобы облечь их? О да, больше того, они получили царское одеяние. Когда вы видели это на других, неужели вам не захотелось получить одежду праведности для себя?

Мы тоже пришли ко Христу исполненные греха, как и вы, и чувствовали себя погибшими и потерянными, но какая нежная любовь встретила нас! Мне легче было бы стоять перед вами и плакать от умиления при воспоминании об этом, нежели говорить о ней сейчас. Моя душа истаивает в благодарности, когда я думаю о бесконечной милости Божьей ко мне в тот час, когда я обратился к Его милосердию. О, почему не придете и вы? Пусть Дух Святой вас нежно привлечет! Я испытал, что у Него избыток хлеба, милости, прощения. Приди, приди, бедный грешник, и для тебя есть место!

Если грешник приносит такое свидетельство, то, конечно, его же принесет и меньший из святых. Если бы мы могли призвать верующего в Бога, хотя бы и слабо верующего и почти чуждого церкви, такого, который иногда спрашивает себя, действительно ли я чадо Божье, и согласен быть наемником, только бы принадлежать Богу, и спросили бы его: "Как поступал с вами Господь?" - что бы он ответил?

Да, у вас много огорчений, страхов и сомнений, но можете ли вы жаловаться на Господа? Когда вы ожидали от Него на каждый день благодати, отказывал ли Он вам? Когда у вас было много скорбей, отказывал ли Он вам в утешении? Когда вы бывали в отчаянных обстоятельствах, отказывал ли Он вам в помощи? Господь Сам спрашивает: "Был ли Я пустынею для Израиля?" (Иер. 2, 31).

Свидетельствуй против Господа, народ Его, если ты имеешь на это право. Внимай, небо, и слушай, земля! Всякий из служителей Божьих, кто нашел в Нем сурового хозяина, пусть говорит. Среди Ангелов перед престолом Иеговы и среди людей, искупленных на земле, если может кто-либо сказать, что он потерпел несправедливость или жестокость, пусть возвысит голос! Но нет такого.

Даже дьявол, говоря с Богом о слуге Его, сказал: "Разве даром богобоязнен Иов?" (Иов. 1, 9). Конечно, нет! Бог ли допустит, чтобы Его дети служили Ему напрасно?! Он уплатит им сполна, и они также принесут свидетельство, что за Его столом "избыточествуют хлебом".

Если пользуются Его хлебом бывшие некогда великими грешниками и которые теперь только обыкновенные святые, то, конечно, и тебя, грешник, это побудит сказать: "Встану, пойду к Отцу моему", потому что у Него наемники "избыточествуют хлебом".

БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ

Заметьте еще, что в притче о блудном сыне говорится о множестве тех, которые "избыточествуют хлебом". "Сколько наемников у отца моего!" - восклицает блудный сын. Он думает о том, как их много, пересчитывает их. В мыслях его проходили те, которые ходят за скотом, стерегут верблюдов, пасут овец, работают в поле и при доме; он перебирал их в уме: отец его занимал видное положение в своей стране и держал много слуг, и все они имели хлеб "в избытке". "Зачем же мне погибать с голоду? Я один, и хотя мой голод кажется неутолимым, все же накормить надо только одного, а мой отец питает сотни людей, даже тысячи, зачем мне погибать?"

И ты, пробудившийся грешник, сознавший, может быть, сегодня свой грех и свою нищету, подумай о том множестве людей, на которых Бог уже излил Свою милость. Подумай о несчетных воинствах на небесах: если бы ты попал туда сегодня, то не мог бы перечесть находящихся у престола, как не можешь сосчитать звезды или песчинки в море. Они пришли от востока и запада и сидят с Авраамом, Исааком и Иаковом, и есть еще место для тебя.

Но думай не только о тех, которые на небе, но и о тех, которые на земле. Благословен Бог! Избранных Его на земле можно считать миллионами, и я верю, что наступят дни, более светлые, чем теперь, когда великое множество познает Спасителя и возрадуется в Нем. Любовь Отца дарована не для немногих только, но для великого множества. Души, которых нельзя исчислить, окажутся на небе; а ведь человек может много сосчитать. Если взять Ньютона и других великих математиков, они бы много насчитали, но только один Бог может сосчитать Своих искупленных.

Грешник, потерянный и заблудший, как бы ни были велики твои грехи, милость Божья, простирающаяся над миллионами людей, может захватить и тебя.

Море держит кита и множество пресмыкающихся; придет ли тебе в голову сказать: "Оно выйдет из берегов, если я вздумаю купаться". Солнце заливает светом всю вселенную, можешь ли ты думать, что Его свет истощится, если один из его лучей изгонит тьму из тебя? Если ты "придешь в себя", такая мысль будет невозможна; ты вспомнишь с упованием о богатстве милосердия твоего Отца и твоя собственная нищета не будет тебя смущать.

ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ

Напомним еще несколько слов тем, которым Бог посылает спасительную весть сегодня. О вы, которые давно уже слышали и знаете Евангелие в теории, но не имеете силы его в сердцах ваших, позвольте вам напомнить, каково ваше положение. Ведь вы погибаете. Жив Господь, между вами и смертью один только шаг; один вздох между вами и адом.

Грешник, если твое сердце сейчас перестанет биться, а ведь есть тысячи причин, по которым это может случиться, ты попадешь в пламень гнева Божьего. Можешь ли ты спокойно думать об этом? Если бы ты повис на краю пропасти с риском ежеминутно сорваться и лететь вниз, ведь ты бы не вздумал спать, а, напротив, страшно бы волновался. Да даст же тебе Бог достаточно смысла и разума, чтобы ты волновался до тех пор, пока не найдешь средства избегнуть гнева Божьего.

Помни, что ты погибаешь, ты умираешь с голоду перед уготованной трапезой. Какое ужасное безрассудство изо дня в день настойчиво продолжать умирать с голоду посреди пира, на котором другие наслаждаются всякими благами.

ПРОЧЬ - ВСЕ СТРАХИ

Но мне слышится, будто вы говорите: "Я боюсь, что не имею права подойти к Иисусу". Я спрошу вас тогда: "Имеете ли вы право так говорить, пока не были еще отвергнуты? Пробовали ли вы подойти ко Христу? Отринул ли Он вас? А если не получали отказа, почему вы на него рассчитываете? Хорошо ли это с вашей стороны? - Нет и нет. Этим вы оскорбляете Христа, Который открыл Свое сердце на кресте".

Можете ли вы сказать: "Я не из тех, для которых уготована милость"? Кто вам это сказал? Поднялись ли вы на небеса и узнали там тайну божественного избрания? Объявил ли вам Господь такой приговор: "Иди и предавайся отчаянию, Я не пожалею тебя"?

Если вы мне скажете, что так говорил Господь, я не поверю вам. В Его святой Книге переданы Его слова, это истинное слово свидетельства, и там не говорится ни про одного смиренного грешника, который был бы исключен из милосердия Божьего.

Зачем же измышляешь ты такую неправду и как бы утверждаешь свою погибель? Там, напротив, так много слов, побуждающих тебя прийти ко Христу! Ни один грешник еще не был изгнан Им! Если Он Сам умер для того, чтобы спасти грешников, как же Он будет изгонять приходящих к Нему за спасением?!

Вы говорите: "Я боюсь прийти ко Христу". Разве это так? Я слышал об одном малообразованном моряке, но хорошо знавшем милость Господа Иисуса Христа, как он был радостен и спокоен, когда ему пришлось умирать.

"Разве ты не боишься предстать перед Великим Судьей?" - спросила его жена.

"Могу ли я бояться Того, Кто умер за меня?" - ответил он ей. Зачем же и вам бояться Христа, умершего за грешников? Всякий страх должен исчезнуть при мысли о Его Крови, пролитой за беззаконных. Сам факт Его смерти дает вам повод верить, что Он примет вас. Кроме того, вы слышали Его слово: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". Ни под каким видом, ни в каком случае, ни по каким причинам, никогда! "Не изгоню вон! - говорит подлинник. - Ни в каком случае не изгоню вон".

Вы говорите, что это слишком хорошо, чтобы этому верить; безумно с вашей стороны мерить Бога своей меркой и воображать, что если что-либо слишком хорошо для вас получающих, то оно слишком хорошо и для Бога дарующего. Пусть именно необъятность этой вести убедит вас в ее истине, потому что необъятное должно исходить только от Самого Бога.

"Кто Бог прощающий, как Ты? Или у кого милость столь необъятна?"

Евангелие уверяет нас, что Он прощает великие грехи ради великого Спасителя, и это вполне верно, потому что Он - Бог великий.

Как отнесется к этому каждый из читающих эти строки? Я думаю, эта радостная весть пробудит тех, которые уже почти уснули сном отчаяния.

Представьте себе корабль, бедствующий в море: матросы выкачивают воду, но напрасно: течь все увеличивается, наконец у них опускаются руки и они сидят в полном отчаянии. Вдруг является капитан с радостной вестью: "Ветер меняет направление, надо выкачивать сильнее, течь можно остановить". Смотрите, как все бодро принимаются за работу, потому что есть надежда впереди.

Душа, и для тебя есть надежда. Надежда, чудная надежда и для вора, и для пьяницы, и для блудника!

"Нет надежды", - говорит сатана. Лжец, уйди прочь, для тебя действительно нет надежды, но для падшего человека, хотя бы он погряз во грехе по самое горло и хотя был бы уже у врат смерти, но пока он жив - есть надежда. В Спасителе есть надежда для самых безнадежных душ.

Вот пример, который может ободрить грешника. Несколько лет назад один адвокат, положив руку на плечо бедному дворнику, сказал:

- Друг, знаешь ли, что ты наследник крупного состояния, дающего десятки тысяч рублей в год?

- Что вы? - отвечал тот.

- Да! Я сейчас получил это известие и уверен, что не ошибаюсь, оно принадлежит именно тебе.

Дворник тут же бросил свою метлу и побежал за адвокатом.

Вас это удивляет? Как тут не забыть метлу, когда в руки попало вдруг такое наследство! Молю Бога, чтоб и бедные грешники, преданные мирским удовольствиям, когда услышат, что для них есть надежда и они могут быть наследниками Царства Божьего, бросили бы обманчивые забавы греха и искали бы высшего и лучшего.

Разве это не очистит их ум? Когда блудный сын сказал: "Встану, пойду к отцу моему", - он с той же минуты изменился.

"Каким образом?" - спросите вы.

Он оставил свиней, отстал от вина и блуда. Он не подумал взять это все с собой. Это было невозможно. Все это было оставлено, и хотя он не мог принести ничего хорошего, по крайней мере, он не старался одновременно и пребывать в грехе и идти ко Христу.

Этим замечанием я окончу. Это единственное ограничение в широком призыве Евангелия.

Но я боюсь, чтобы некоторые из вас не перетолковали благую весть и не воспользовались ею на погибель своей души.

"Бог так милосерд, благодать Его дается даром, я буду грешить, чтобы изобиловала благодать", - скажете вы.

Если вы серьезно намерены так поступить, я вам напомню, что для таких нет благодати. "Праведен суд на таковых", - говорит единственное и вдохновенное слово, и оно применимо к вам (Рим. 3, 8).

Нуждающаяся же душа, виновная и желающая иметь Спасителя, призывается к вере в Иисуса, т.е. к вере в искупительную Его жертву, к вере в то, что Он берет ваши грехи и уничтожает их.

Доверьте Ему вашу душу, чтоб Он спас ее! Доверьтесь Христу всецело, и вы в ту же минуту будете прощены; вы тотчас же спасетесь и возрадуетесь тому, что, оправданные верой, вы имеете мир с Богом во Христе Иисусе Господе нашем.

О, придите же, придите, придите! Придите теперь же к искупительной Крови!

Дух Святой, побуди их прийти, чтоб дом Отца наполнился! Аминь, аминь.

Джонатан Эдвардс
Суверенность Божия. Джонатан Эдвардс

Суверенность Божия в Спасении Людей

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Римлянам 9:18

В начале этой главы апостол выражает свою обеспокоенность и сердечную боль за израильский народ, который отверг Бога. Это побуждает его проследить различия, которые делает Бог в избрании, между одними иудеями и другими, а также между израильским народом в целом, и язычниками-христианами. Рассуждая об этом, он переходит в дискуссию о суверенности Бога в избрании одних к вечной жизни, и отвержении других, которая в этом Послании изложена детальнее, чем в какой-либо другой части Библии. В своей дискуссии он цитирует несколько отрывков из Ветхого Завета, подтверждая и иллюстрируя эту доктрину. В девятом стихе он обращает наше внимание на слова Бога к Аврааму, указывающие на избрание Им Исаака прежде Измаила - «А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын». Затем - к тому, что Бог сказал Ревекке, показывая Свое избрание Иакова вместо Исава: «Старший будет служить младшему». В тринадцатом стихе он ссылается на слова Малахии: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». В пятнадцатом стихе он приводит слова Бога, сказанные Им Моисею: «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». И в стихе, предшествующем этому тексту, он обращает наше внимание на то, что Бог говорит фараону: «Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле».

То, о чем апостол говорит в тексте, похоже, имеет особое отношение к последним двум упомянутым отрывкам: к тому, что Бог сказал Моисею в пятнадцатом стихе, а также к Его словам, обращенным к фараону в предшествующем стихе. Бог сказал Моисею: «Кого миловать, помилую». Именно об этом говорит апостол в первой части текста. Нам также известно, как часто говорится о фараоне, что Бог ожесточил его сердце. В отношении этого апостол по-видимому говорит во второй части текста: «…а кого хочет, ожесточает». Давайте поисследуем текст.

1. У Бога разные отношения с разными людьми. Он милует одних, и ожесточает других. Когда здесь о Боге сказано, что Он ожесточает некоторых сынов человеческих, мы не должны это понимать, что Бог каким-либо образом, позитивно ожесточает людские сердца. Со стороны Бога в отношении этого нет никаких позитивных действий [то есть, Бог не проявляет активности в ожесточении сердца], как бы применяя в какой-либо мере силу в том, чтобы ожесточить сердце. Предположить подобное означало бы сделать Бога непосредственным автором греха.

О Боге сказано, что Он ожесточает людей двумя путями: посредством удержания мощного влияния Его Духа, без которого их сердца остаются ожесточенными, становясь все тверже и тверже. В этом смысле, Он ожесточает их, позволяя им ожесточаться. И опять, Он ожесточает людей, определяя это в Своем провидении, что, по причине злоупотребления людьми их развращенностью, становится причиной их ожесточения. Таким образом, Бог посылает Свое Слово и постановления людям, которые, нарушая их, доказывают собственное ожесточение. Потому апостол сказал, что для некоторых он был «запах смертоносный на смерть».

Читать далее →

Дмитрий Стахурский 29 августа 2018

1. ПРИНЯЛИ ЛИ ВЫ СВЯТОГО ДУХА? 

"Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошедши верхние страны, прибыл в Ефес и на шедши там не которых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой". (Деян. 19, 1-2) 

В этих словах заключается короткое, но очень важное повествование из первых дней насаждения христианства апостолами. Это были дни, когда устроение царства Божья совершалось еще во всей чистоте, по плану Божью, и Дух Святой Сам избирал, приготовлял и употреблял Свои орудия. Поэтому на основании тех дней мы и можем лучше всего усмотреть, в каком отношении находится ученик Иисуса Христа к Духу Святому, и кто в действительности истинный христианин. Приведенный отрывок повествует нам, как апостол Павел, во время своих миссионерских путешествий, приходит в Ефес и находит там некоторых учеников. Это, конечно, должно было невыразимо обрадовать раба Иисуса Христа, и он, по тогдашнему обычаю, вероятно, и остановился у них. Но вот он вскоре находит, что с ученичеством этих людей что-то неладно, им не хватает достоверного признака христианина, истинного чада Божья, — Духа Святого. Ом сразу, без особого предисловия, приступает к сути-дела; он спрашивает их совершенно непосредственно: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Он не думает ни минуты, что это слишком трудный вопрос для простого христианина, или, что ждать ответа на него значило бы требовать слишком многого. И мы скажем также с своей стороны: Слава Богу за этот ясный вопрос из уст апостола, потому что из него мы видим, чего искали и -спрашивали у христианина в те благословенные дни. А что тогда было несомненным признаком чада Божия, остается, конечно, еще и теперь, так как ни Господь, ни план Его не изменились, и измениться не могут. Поэтому, прежде чем мы будем говорить о Духе Святом что-либо более глубокое, я хотел бы обратиться к каждому из своих читателей с серьезным вопросом: принял ли ты Святого Духа, уверовавши? Только будучи в состоянии ответить на него радостным «да», можешь ты спокойно продолжать чтение этих строк и они, без сомнения, послужат тебе в благословение. Прежде всего, посмотрим: 

2. НАСКОЛЬКО ЭТОТ СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО ДУХА СВЯТОГО НЕОБХОДИМ ЕЩЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

 Он особенно необходим, потому что до сих пор очень многие воображают себя христианами, именно как те двенадцать ефесян, не приняв Святого Дух а. Ах, как многим Он совершенно излишен, они не знают, на что Он существует. Если вы когда-либо слышите их говорящими о духовных вещах, они, пожалуй, говорят о Боге; Христос уже реже является предметом их разговора, а говорить о Духе Святом им не приходит даже и мысли. Далеки, очень далеки они от Него. Я еще хорошо помню то время, когда сам находился в этом печальном состоянии. Когда наступал Духов день, я праздновал сошествие Святого, Духа, совершившееся 1900 лет назад. То есть за много, много времени до нас. Это был, конечно, праздник, касавшийся апостолов, и ни я, ни кто-либо другой в настоящее время не имел с ним ничего общего, а потому он не представлял для меня большого значения. Но чтобы теперь могли существовать люди, имеющие Святого Духа, это казалось мне решительно невозможным. Если бы апостол Павел тогда пришел ко мне с вопросом — «принял ли ты Святого Духа» — я счел бы его за экзальтированного человека, который не совсем в уме. И все же, грустно сказать, как многие еще доныне именно в таком положении. Друзья мои, око Божие не находит в вас единственно несомненного признака христианина; да и не одно око Божие: всякий, кто, как апостол Павел, имеет Духа Святого, заметит, что Его вам недостает. Ах, если бы и вы узнали, что вам Его не хватает. 

Этот серьезный вопрос так необходим потому, что все еще есть люди, имеющие веру без Духа Святого. Те ефесяне были верующими, как мы должны заключить из слова апостола: «уверовавши». У них была вера, которая, однако, не была произведена Духом Святым: они ведь даже и не знали, есть ли Дух Святой. Так «то, это была вера, которая не могла ни спасти их, ни сделать блаженными, но оставила их в прежнем их погибельном состоянии. Может быть, это была вера в исторический факт, в букву, вера умственная, но не вера обновленного сердца. Разве мы не находим и теперь; у многих того же самого? Если бы мы в каком-нибудь кругу или доме вдруг у всех подряд начали спрашивать: «Истинна ли Библия, слово ли это Божие, Сын ли Божий Иисус Христос, умер ли Он за грехи мира» — разве мы не получили бы от большинства решительного ответа: «Я знаю, что это правда, и верю всему». Иной, пожалуй,. был бы даже в состоянии думать о себе, что он может положить жизнь за. эти истины, и рее же такая вера, не порожденная Святым Духом, — мертвая вера, оставляющая эти дорогие души точно такими же мертвыми, как она сама. Возлюбленные друзья, что сделало Лютера живым христианином, человеком Божьим, который так победоносно пред глазами всех восторжествовал над миром? Была ли это такая вера? Нет, о нет! Ее он имел еще прежде, нежели пошел в Августинский монастырь, прежде чем нашел там прикованной драгоценную Библию. Уже тогда он верил, что Библия истинна, что Иисус Христос — Сын Божий и умер за грешников; но при этой вере он все таки оставался погибшим, не спасенным грешником, что сам со временем живо осознал именно в этом монастыре. Ему нужна была совершенно другая вера, о которой он впоследствии так торжественно свидетельствует; в своем кратком катехизисе: «Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, моего Господа, или придти к Нему, но что Дух Святой призвал меня посредством Евангелия, просветил Своими дарами» и т. д. Первую веру он имел своей собственной силой л разумом, без призвания и просвещения; спасающей же веры он не мог достигнуть без Духа Святого, и никто не достигает ее без Него. О дорогие друзья, вы, имеющие веру, не произведенную Духом Святым, позвольте мне сказать открыто и торжественно пред Богом: вы погибли вместе с нею. Спросите себя серьезно, откуда у вас вера, И если вы найдете, что она не дело Духа Святого, тогда начните сначала сегодня же, как те двенадцать мужей в Ефесе, которым, апостол должен был еще только осветить путь ко Христу.

И еще: этот вопрос относительно Духа Святого столь важен потому, что без Него мы вовсе не принадлежим Христу. Вы можете принадлежать к одной из существующих церквей, можете быть крещены и усердно принимать участие в вечере Господней, можете не пропускать посещений церкви или религиозных собраний, вы можете правильно собираться в домашнем кругу на молитву, можете иметь много дознания и кое-какие дела, достойные похвалы; но если вы Духа Христова не имеете, вы и не Его (Рим. 8, 9). Я уверен, что апостол Павел трепетал за тех двенадцать мужей в Ефесе, ему было страшно, что они, ложно считая себя на пути к вечной жизни, могли в конце концов навеки погибнуть. Он знал, что быть без Духа Христова не маловажное дело, не вопрос второго разряда, но самое великое, самое главное, от чего зависит вечное счастье или вечное горе каждого. Поэтому испытайте себя теперь, будьте вполне честны к самим себе перед Богом, пока еще есть время, и вы можете сделаться причастными Духа Святого. Подумайте только: не быть Его, не принадлежать Христу, несмотря на то, что носите имя христианина Значит, не быть Им признанными, быть Им отверженными. А если вы не Его, чьи же тогда? Тогда, чтобы не сказать большего, вы принадлежите миру, вы еще погибаете во грехах, своих. Но, может быть, вы спросите со своей стороны: 

3. КАК МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ, ПРИНЯЛИ ЛИ МЫ ДУХА СВЯТОГО? 

Мы можем убедиться в Его присутствии по Его действиям в нас. Действия Духа Святого состоят в следующем: 

Приходя к человеку, Он, во-первых, заставляет его сознать себя погибшим грешником. Мы знаем, все люди ведь грешники, и большинство из них признает это, но не все видят, что они — погибшие грешники. А наш Господь о Духе Святом говорит: «И Он, пришедши, обличит мир о грехе, и. о правде, и о суде (Иоан. 16, 8). Если в твоем доме, среди твоих знакомых или незнакомых есть кто-либо, еще не пробудившийся от своего греховного состояния, кому грехи его еще не причиняли забот и кто может, как все другие вокруг него, равнодушно продолжать свой путь, тот имеет полное основание сомневаться в том, что он когда-либо имел дело с Духом Святым, потому, что все, к кому Он ни приходил, прежде всего начинали сознавать свое состояние погибшего грешника. Посмотрите на кого хотите из Ветхого или Нового Заветов. Вот, например, Давид. Он долгое время спокоен, несмотря на свое глубокое падение; все, что он делает, состоит в том, что он, подобно Адаму; в раю, старается прикрыть свои грехи. Но лишь только нисходит на него свет Духа Святого, мы видим его лежащим ниц со слезами на глазах, и слышим, как он взывает в глубокой скорби: Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне; смердят, гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37, 5: 6). «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» (Пс. 50, 5). «Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце .мое». (Пс. 142, 2. 4). Вот великая грешница (Лук. 7, 37). Почему она была великой грешницей? Потому что она могла пить беззаконие, как воду, она могла впускаться все ниже, и ниже и не тревожилась: но лишь только в ее бедное грешное сердце посредством Духа Божья проникает свет, она сокрушена раскаянием и скорбью, и не стыдится дать волю слезам в чужом доме. Возьмите Закхея. Он давно грешный мытарь и начальник мытарей, пока его сердце не пробуждается приближающимся Господом. Тут он открыто говорит о своих грехах и готов исправить, что может, и перед людьми (Лук. 19, 8). Вот и апостол Павел, муж, который вообще был, как сам говорит, «по правде законной непорочный» (Фил. 3, 5). Когда же озаряет его свет небесный, он видит себя «первым» из грешников (1 Тим. 1, 15). Да, это производит Дух Святой. Друг мой, сделался ли ты когда-нибудь уже в своих глазах погибшим грешником? Если нет, то настало для тебя время узнать, что ты еще не имел никакого дела с Духом Божьим и так же еще далек от Христа. 

Второе, что производит Дух Святой, следующее: Он возбуждает необходимость в Спасителе и приводит к Нему. Господь Иисус говорит о Нем: «Он прославит Меня» (Иоан. 16, 14). Еще для многих Иисус не прославлен, и потому они не имеют-: в Нем ничего. И мы могли бы сказать каждому: вы и впредь не будете иметь в Нем ничего, пока не увидите, что вы в неправде, во грехах, осуждены перед Богом, и пока не захотите быть спасенными от этого состояния. Когда грешник доходит до такого сознания, он начинает томиться по Агнце Божьем, Который взял на Себя грех мира. Совершает это в нем Дух Святой, Который не преминет показать ему Христа в Его совершенном деле спасения, в Его страданиях и смерти. Господь же Иисус Христос, так возвеличенный перед грешником, без сомнения, привлечет его к Себе. Вскоре, разбитый и сокрушенный, займет он место у креста и скажет словами песни: «Душе измученной покой нашел я у креста, и там сложить я посох свой желал бы навсегда». Почему же так скажет он? Потому что теперь он может засвидетельствовать по собственном блаженному опыту: «ранами Его я исцелился» (I Петр. 2, 24). О, как многие удивляются таким душам, тому, что их взор мог так внезапно отвратиться от всего другого и приковаться только ко Христу! Да, они; не знают, что Он сделался для них прекраснее сынов человеческих. Сделался ли Он уже и для тебя прекраснее их, дорогой .читатель? Если да, то это произошло через Духа Святого. 

Следующее действие Духа Святого, когда Он приходит к нам, таково: Он кладет на сердце наше печать, что мы теперь дети Божии. «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божий», говорит апостол Павел, (Рим. 8, 16). Я еще очень хорошо помню то время, когда не мог выносить, чтобы верующие так открыто выступали, и исповедовали, что они дети Божий. — Какое высокомерие, — думал я, — как можно до того заноситься, чтобы говорить так о себе, и даже еще утверждать, что уверен, в своем спасении. Я считал это дерзостью, надменностью: или просто воображением. Я утверждал, что никогда, никогда не допущу себя зайти так далеко. И наверное, если бы я остался без Духа Святого, я еще и до сих пор находился бы на стороне рассуждающих так. Но, слава Богу, Он не оставил меня в моем печальном неведении, но дал душе моей уверенность, которой не может отнять у меня ни мир, ни диавол, ни какой- либо ангел. Если бы эта уверенность была дерзостью, воображением, если бы она была не от Него, она, конечно, давно бы умерла, она исчезла бы так же, как и пришла. Теперь же она остается непоколебимой и вечной, как Он. Дорогие друзья, давать это свидетельство спасающимся через Христа совершенно в порядке вещей для Его чудного дела. Ведь Он начал все дело, следовательно Он же должен довести его и до конца. Сначала Он показывает нам бездну, к которой мы направляемся, но это разве для того, чтобы мы упали в нее, или отчаялись на краю ее? Нет, только для того, чтобы по ставить перед нами Иисуса, Спасителя душ наших, и чтобы мы могли ухватиться за Него и спастись. И как только мы бросаемся к Нему, Он кладет Свою печать на наше дело веры, Он дает нам уверенность, чтобы скорбь наша обратилась в радость, и наши слезы — в торжество. Апостол так изображает этот процесс: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог, наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефес. 1, 13, 14). Пережил ли это и ты, мой друг? 

Но еще одно. Дух Святой изменяет затем человека так, что он становится прямой противоположностью того, чем был раньше. Если бы этого не происходило, тогда искупление не имело бы значения, оно было бы только пустым воображением, жалкой болтовней. Но возрождает человека Дух Святой, и по этому новому рождению можно прежде всего узнать, имеем ли мы Его. Пожалуй, двенадцати ефесянам именно и не хватало этой удивительной перемены их существа и жизни, и апостол; Павел тотчас заметил это. Мы часто слышим, как говорят: «Откуда вы можете знать, что у меня в сердце? — Никто не может заглянуть другому в душу». Это правда, но все же существует такая возможность, как у апостола Павла по отношению к тем ефесянам. Дух Святой в нас ищет того же Святого Духа в вас и, если Он там есть, Он скоро узнает Его. Правда, Его действиям часто подражают, чтобы обмануть других, но это очень редко удается. Одна женщина рассказывала однажды, что с, ней было, когда она в первый раз встретилась, в Швейцарии с детьми Божьими. Понаблюдавши за ними некоторое время и найдя, что они действительно были совсем другими людьми, она решила точно так же молиться, и так же говорить — словом, быть такою же, как они. Вскоре ей случилось быть в маленьком собрании этих верующих и после того, как молились другие, помолилась и она. «Слова легко слетали с моих уст, — говорила она, — и я сама была в высшей степени удовлетворена, когда окончила: мне хорошо удалось. После меня молилась моя домовая хозяйка. Она говорила с Господом совсем откровенно, по-детски и, между прочим, молилась и за меня, сказав приблизительно следующее: «Господи, открой этой дорогой душе, что она погибшая, чтобы она не обманывалась». Глубоко пристыженная, я не знала, куда деваться, я видела, что этих людей не обманешь, а я, собственно, намеревалась это сделать. Ах, старание подделать такую жизнь — одно, и совсем другое, когда Святой Дух творит ее в человеке. Это именно чудо Божие. Это — то же самое, как если бы вы сказали текущей вниз реке: «Теперь теки обратно!» И она потекла бы. Не так ли буквально было с тарсянином Савлом, который говорит нам: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17). Ново все направление сердца, нова цель предлежащей жизни, новы все стремления, новы мысли, нов язык, и новы даже самые обыденные поступки, потому что они: совершаются в Боге. Что раньше считалось преимуществом, теперь почитается тщетою ради Христа; что раньше было любимо, потому что нравилось плоти, теперь ненавидится, и что раньше было ненавидимо и избегаемо, потому что причиняло боль плоти, теперь любимо всем сердцем. Знаешь ли ты что-нибудь об этой чудной перемене, о рождении свыше? Не о перемене в других говорю я, дорогой читатель, но ты сам испытал ли в себе это обновление? Если ты можешь, с радостью пред своим Богом утвердительно ответить на эти вопросы, то ты действительно пришел ко Христу, к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, тогда ты принадлежишь Ему; и Дух Святой, приведший тебя ко Христу, соединивший тебя с Ним и создавший в тебе эту новую жизнь, — отныне твоя печать, залог наследия твоего к твоему искуплению. Но не останавливайся на этом, как будто ты уже все знаешь и имеешь, — это только удивительное, чудное начало. Христос, к Которому ты пришел, и Святой Дух, Который совершил в тебе все это, хотят быть познанными дальше и глубже, чтобы довести эту новую жизнь до совершенства и до славного окончания.

И. В. КАРГЕЛЬ

"Беда человека в неумении различать добро и зло".

"Бедный ищет богатства, богатый ищет покоя".

"Безбожник почитает безумством исполнение заповедей БОЖИИХ".

"Блажен человек который внутри злого человека увидит доброго".

"Блажен человек уразумевший прошлое свое".

"БОГ доказывает СВОЮ ЛЮБОВЬ тем, что всякий преступник может надеяться на место в ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ и на прощение всех преступлений".

"Бог сделает тебе то чего ты желаешь врагу твоему".

"Будь готов благовествовать и в аду".

"В аду места для всех хватит".

"В Священных Книгах добрый найдет призыв к деланию добра, злой ищет повод сбить доброго с пути".

"В споре побеждает тот кто не участвует".

"В тот день, в который ты хочешь особенно угодить БОГУ постарайся говорить только доброе, к тому же кротким голосом".

"Вкусивший от Древа Жизни узнает тайну вечной молодости".

"Возлюбивший всех никого не боится".

"Врага любить - ХРИСТА любить".

Читать далее →

Сегодня многие считают, что истины Священного Писания не достаточно, чтобы привести человека к покаянию. Некоторые полагают, что мы должны творить чудеса, знамения и воскрешать мертвых, чтобы убедить в ней неверующих. Другие утверждают, что мы должны укрывать Евангелие покрывалом хитрости, делать его приемлемым для разных культур или как-то по-другому приспосабливать его, чтобы угодить жестоким сердцам неверующих.

Оба взгляда отрицают неотъемлемую силу Божьего Слова и Святого Духа, а также роль Его всемогущества в искуплении человека.

Меня удивляет, что люди думают, будто они должны что-то сделать для усиления Слова Божия. Я читал статью об известной христианской певице, которую критиковали за вызывающие манеры в одежде и загорание на пляже в неприличном виде. Желая защитить ее поступок, пастор сказал, что она просто пыталась использовать свой экстраординарный поступок "благочестивым образом", чтобы донести Евангелие своей культуре.

Объяснение этого служителя отражает то, во что сегодня, похоже, верят многие христиане: нужно иметь подход, чтобы проповедовать Евангелие враждебно настроенному миру. Евангелист должен говорить уклончиво, с обаянием, упрощенно и быть осторожным, чтобы никого не оттолкнуть. И если, не дай Бог, кто-нибудь оскорбится или отвергнет возвещение, это означает неспособность нести свидетельство. Разве это библейский взгляд?

Ничуть. Но он открыл дверь некоторым странным стратегиям в благовестии. Церковь порой слепо подражает почти любой причуде этого мира. Тяжелый рок, рисование на стенах, танцы, культуризм, разбивание кирпичей и явные комедии — все это включается в репертуар евангелизации. Предполагается, что без какой-либо хитроумной уловки проповедь Евангелия просто не коснется людей, и не приспособив ее к веяниям времени, нельзя рассчитывать на ее эффективность.

Читать далее →